Te grote verwachting van genomics

Nieuws | de redactie
22 mei 2007 | Om investeringen in genomicsonderzoek beter te rechtvaardigen, moet de overheid duidelijker maken wat de kansen en onzekerheden van dit onderzoek zijn, stelt het Panel voor de Maatschappelijke Agenda van Genomics. Het panel identificeert een aantal onhelderheden in het huidige debat over genomics: er zijn te grote verwachtingen ten aanzien van genomics. Wat ontbreekt is een duidelijk onderscheid tussen ‘hype’ en ‘hard’.

Daarnaast stelt het rapport vraagtekens bij de door de overheid wenselijk geachte publiek-private samenwerking. Tot slot is onduidelijk welke risico’s verbonden zijn aan genomics.

Aandacht voor voeding en biodiversiteit
Het panel is van mening dat de gezondheidsclaims op voedingsproducten en de consequenties van de productie van biobrandstoffen voor Noord-Zuid-verhoudingen beter moeten worden onderzocht. Ook kwesties als de biodiversiteit in de natuur en landbouw en de effecten van de grotere nadruk op individuele preventie voor de gezondheidsvoorzieningen verdienen meer aandacht.

Publiek serieus nemen
Het publiek is van groot belang voor het maatschappelijk debat. Meestal wordt niet zozeer met maar over het publiek gesproken. Het publiek dient meer serieus te worden genomen. Wetenschap en industrie moeten hierin het voortouw nemen. Zorgvuldige omgang met genomics vraagt om het waarborgen van onafhankelijke beoordeling, introductie van checks and balances en expliciet opgezette maatschappelijke leerprocessen.
 
Het Panel bestond uit 13 ‘maatschappelijke experts’: individuen op sleutelposities in politiek, wetenschap, kunst en gezondheidszorg. Voorzitter was Felix Rottenberg, initiatiefnemer is het Centre for Society and Genomics (CSG) in Nijmegen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK