100 promovendi erbij op Hanze

Nieuws | de redactie
7 juni 2007 | De Hanzehogeschool gaat haar taken op het gebied van toegepast onderzoek en kenniscirculatie verder ontwikkelen door meer lectoren aan te stellen. Om dit verder te ontwikkelen ondertekenen de Colleges van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen vandaag een overeenkomst waarin de samenwerking op het gebied van promoverende hogeschoolmedewerkers wordt vastgelegd.

In het convenant onderschrijven beide instanties het gezamenlijke belang van het verhogen van het aantal gepromoveerde medewerkers aan de hogeschool.
De lectoren van de Hanze hogeschool spelen daarbij een speciale rol. Zij doen hun onderzoek binnen specifieke kenniscentra, waar studenten, bedrijfsleven, zorginstellingen en onderwijsveld samenwerken. Voor deze kenniscentra zijn onderzoeksvaardige en wetenschappelijk geschoolde medewerkers nodig. De hogeschool heeft zich ten doel gesteld om de komende vier jaren vijftig gepromoveerde medewerkers in dienst te nemen én een promotietraject voor vijftig zittende medewerkers mogelijk te maken door middel van een subsidieregeling. De samenwerking met de RUG geeft hier een verdere stimulans aan.  «
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK