Berkhout gispt verkokering

Nieuws | de redactie
6 juni 2007 |

Verkokering is de grootste systeemfout. Om dit tegen te gaan, moeten we mensen centraal stellen en niet organisaties. Dat zegt hoogleraar Innovatie en Geofysica, voormalig CvB- lid professor Guus Berkhout in zijn afscheidsrede aan de TU Delft. “Deze oude manier van problemen oplossen werkt niet meer. Muren moeten verdwijnen.”
In zijn afscheidsrede beschrijft Berkhout wat in zijn ogen de grote systeemfouten in onze maatschappij zijn. ‘We zijn sinds het begin van het industriële tijdperk gewend om een lastig vraagstuk op te lossen door het in stukken te hakken en die stukken vervolgens apart op te lossen. Dat heeft geresulteerd in een enorme verkokering, overal zijn muren verrezen. Muren tussen en binnen de wetenschap, de politiek, de maatschappij en het bedrijfsleven. Deze oude manier van problemen oplossen werkt niet meer. Muren moeten verdwijnen.’

Berkhout noemt in zijn betoog een actueel politiek voorbeeld van zijn stelling. Hij vindt de huidige verdeling van de rijksoverheid in ministeries achterhaald en pleit voor een systeem met projectministers. Zo ontstaat een kabinet dat een nationaal programma van projecten uitvoert, geleid door de minister- president. ‘Een maatschappelijk vraagstuk trekt zich niets aan van hoe de overheid is georganiseerd. We moeten in het landsbestuur urgente maatschappelijke vraagstukken centraal zetten, vervolgens bepalen welke kennis we nodig hebben om ze op te lossen en op basis daarvan projectteams samenstellen. Zulke teams zullen automatisch de grenzen van ministeries (en andere structuren) overschrijden. Kijk dus naar de mensen, niet naar de organisaties.’

De door Berkhout verafschuwde verkokering is volgens hem ook een grote rem op innovatie. ‘Dit zie je nog sterk in de manier waarop de EU innovatie probeert te stimuleren: doe maar genoeg onderzoek, dan komt het wel goed.’ Potentieel innovatieve ontwikkelingen blijven vervolgens echter vaak steken door de muren binnen de wetenschap. Bijvoorbeeld tussen alfa- en gamma-wetenschappers enerzijds en bètawetenschappers anderzijds en door de muren tussen de wetenschap en de maatschappij. Ook op het niveau van individuele universiteiten pleit Berkhout daarom voor nieuwe multidisciplinaire samenwerkingsverbanden als antwoord op de aloude indeling in faculteiten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK