CDA houdt vast aan vouchers

Nieuws | de redactie
18 juni 2007 | CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk geeft Plasterk een schot voor de boeg: er moeten wél vouchers komen, en met name om werkenden tegen wettelijk collegegeld te helpen studeren. Na de eerste 100 dagen van het kabinet worden niet alleen de contouren van het kabinetsbeleid duidelijker, maar komen ook de Kamerleden met hun eerste uitgewerkte plannen.

Jan Jacob van Dijk heeft zich de afgelopen maanden over de bekostiging in het hoger onderwijs gebogen. Van Dijk, die in 2005 Jan Peter Balkenende opvolgde als hoogleraar christelijk sociaal denken aan de VU, was sinds 2002 woordvoerder Europa en ‘doet’ nu hoger onderwijs

Over de medezeggenschap in het HO was Van Dijk in een debat bij de LSVb zeer duidelijk: een student hoort qq lid te zijn van elk opleidingsbestuur. En een paritaire samenstelling van opleidingscommissies –  naar het model dat InHolland chef Jos Elbers daar schetste- lijkt hem eveneens aanbevolen. Zo’n versterking van de rol en input van de student in de medezeggenschap – direct gericht op het eigen onderwijs en onderzoek- acht het CDA wezenlijker dan een verfijning of uitbreiding van formele rechten en voorschriften op het niveau van instellingen. De werking van het verplicht bindend studieadvies bevalt het CDA als stimulans van meer rendement in het HO goed. Dit zou daarom ook na het tweede en derde jaar gegeven kunnen gaan worden.

Prikkels voor instelling en student
Het CDA kiest bij een nieuwe, geïntegreerde wet HO voor gemengde bekostiging, zo blijkt uit de notitie van Van Dijk voor zijn fractie. Hij pleit ervoor dat instellingen geld krijgen voor ieder jaar dat studenten ingeschreven staan, met een maximum van het aantal studiejaren. Maar daarnaast wil ook de diplomabekostiging laten bestaan, al mag het aandeel daarvan in de totale bekostiging (nu 60%) wel flink omlaag.

En tot slot wil Van Dijk dat de vaste voet voor HBO (11%) en WO (37% van de totale bekostiging) gelijk getrokken worden. Met dit stelsel van gemengde bekostiging hoopt Van Dijk voldoende prikkels in te bouwen om ervoor te zorgen dat instellingen kwaliteit leveren maar daarnaast ook hun studenten tijdig door de opleiding loodsen. Daarnaast mogen er voor de studenten ook meer prikkels komen. “Er moet een juiste verhouding zijn tussen goede begeleiding, juiste advisering door instellingen en een goede houding van studenten”.

Studievouchers
Met nadruk wil het CDA dat er meer maatregelen worden genomen en mogelijkheden geopend om leven lang leren te stimuleren. Een hindernis is dat studenten van boven de 30 hoge collegegelden moeten betalen. Van Dijk pleit er daarom voor werknemers studievouchers te geven, waarmee ze hoger onderwijs kunnen volgen tegen het wettelijke collegegeld. Dit recht zou moeten gelden voor iedereen. Voor de financiering ervan wil hij de sociale partners inschakelen, zodat dit thema op de lang verwachte participatietop van het kabinet met hen op tafel zou kunnen verschijnen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK