EZ: innovatie in mkb en regio

Nieuws | de redactie
21 juni 2007 | Het kabinet wil kennis en innovatie beter en steviger koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd wordt de bevordering van innovatie door bedrijven krachtig voortgezet. 'Naast de sleutelgebiedenaanpak moet er een sterke basis bij bedrijven en kennisinstellingen zijn om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke thema's,' zei EZ-minister Van der Hoeven in haar Innovatielezing van de UT. 

`Innovatieprogramma´s die de concurrentiekracht van bedrijven versterken, kunnen voortkomen uit zowel de maatschappelijke innovatieagenda als uit de sleutelgebiedenaanpak´. De minister stelde dat het innovatievermogen van de Nederlandse economie voor een belangrijk deel wordt bepaald door het MKB. `Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf zijn onmisbaar voor de vertaling van goede ideeën in nieuwe producten en diensten. Een MKB dat innoveert, schudt de gevestigde orde wakker. Daarom komt er MKB-innovatieoffensief. ´ In dat offensief worden de innovatievouchers onder andere inzetbaar voor een Europees octrooi en voor kennisvragen rond ICT-toepassingen. Bij de WBSO komen maatregelen die gunstig uitpakken voor startende en doorgroeiende bedrijven die werken aan onderzoek en ontwikkeling.

Volgens Van der Hoeven heeft de toegenomen aandacht voor innovatie voor nieuwe energie gezorgd. De minister verwees tijdens haar lezing naar haar bezoek aan het Innovatieplatform Twente dat met een speciale innovatieroute zal zorgen voor meer werkgelegenheid en nieuwe producten. De Twentse innovatieplannen passen op hun beurt goed bij het programma Pieken in de Delta Oost-Nederland.
Tijdens de innovatielezing benadrukte de minister dat in het beleidsprogramma het maatschappelijk vraagstuk voeding en gezondheid een belangrijke plek inneemt. De minister kijkt daarbij naar de gehele driehoek Wageningen, Nijmegen, Twente. Bij deze ontwikkelingen heeft de minister vanuit de invalshoek van de voedseltechnologie nadrukkelijk de betrokkenheid van Twente voor ogen.

Van der Hoeven maakte bekend dat het ministerie van Economische Zaken drie miljoen euro bijdraagt aan het programma Nano4Vitality. Ook de provincies Gelderland en Overijssel dragen gezamenlijk 3 miljoen euro bij. Dit programma van bedrijven en de Universiteiten Twente, Wageningen en Nijmegen richt zich op de ontwikkeling en toepassing van nanotechnologie in de sectoren voeding en gezondheid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK