God en de publieke zaak

Nieuws | de redactie
7 juni 2007 | Religie is ‘in’, zingeving wordt alom als wezenlijk thema genoemd. Maar de vraag naar God wordt minder gesteld, soms lijkt er op die vraag zelfs een taboe te rusten. Christenen gaan ervan uit dat God toch wel ter sprake blijft komen. Hij heeft immers altijd al zelf heeft gesproken 'in Woord en Geest.' Christenen leven daarom vaak een beetje tussen die nood en die belofte in. Toch zijn ook zij soms opvallend stil over God. Uit verlegenheid? Uit eerbied? Uit armoe? Of juist uit rijkdom? Dit complex aan vragen en ervaringen staat centraal tijdens de publiekspresentatie van de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit van Tilburg. Een van de sprekers is de toonaangevende kardinaal Danneels, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel.


Wij worden als christenen uitgedaagd God ter sprake te brengen en zo woorden te geven aan Gods aanwezigheid, zo zegt de faculteit. Wat zijn daarbij de eeuwige kansen en problemen? En wat zijn de specifieke kansen en problemen van onze tijd? Hoe kunnen we laten zien dat de schatten van onze traditie vruchtbaar en betekenisvol zijn voor de mensen van nu? Welke dienst willen we met het ter sprake brengen van God verrichten en welke niet? Waar en wanneer doen we de mens te kort als wij over God zwijgen?

Tijdens het symposium zullen vier aan de FKT verbonden hoogleraren, ieder vanuit hun eigen discipline, hun licht laten schijnen over het thema. Prof. dr. ing. René Munnik spreekt over religie en de rol van technologie in de cultuur van onze samenleving. ‘Wie verlost er en hoe? Techniek en technologie spelen een hoofdrol in onze cultuur. De virtuele wereld van het internet schept een eigen wereld, inclusief een belofte van heil: de verlossing van het ‘zelf’. Maar wordt het zelf verlost of worden we van onszelf verlost? Wordt het bestaan ondraaglijk licht? Staat spreken over God voor een hernieuwde nadruk op het gewicht van de dingen?’

De publiekslezing zal worden gehouden door kardinaal Danneels, eredoctor aan de Universiteit van Tilburg. Hij zal vanuit zijn positie als leider van een kerkgemeenschap reflecteren over de vraag hoe God ter sprake te brengen in het publieke domein:  “Er lijkt sprake van een tendens tot privatisering van de godsdienst. Overheden  gaan de godsdiensten als privé-zaak beschouwen. En individuen zien geloof en godsdienst steeds meer als enkel van belang voor de persoonlijke identiteitsvorming. Als christenen gaan we akkoord met een zekere scheiding van kerk en staat: onze traditie heeft daar mede aan bijgedragen. Tegelijk gaat ons geloof ook over de betekenis en de waarden van de publieke zaak. Hoe te laveren tussen theocratie en privatisering? Welke gedachten leiden de praktijk van een praktiserend kerkleider in het publieke domein?”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK