Internationaal netwerk voor technologische topregio’s naar Delft

Nieuws | de redactie
15 juni 2007 | Zes technologische topregio's in de VS, Canada en Nederland gaan samenwerken om high techondernemers te ondersteunen. Brandpunt van deze samenwerking wordt het Technopolicy Network in Delft.
Op initiatief van het Technopolicy Network is in Washington een overeenkomst ondertekend tussen zes technologische topregio’s in de Verenigde Staten, Canada, Finland en Nederland voor onderlinge samenwerking ter ondersteuning van high tech ondernemers. Voor de Nederlandse regio Delft heeft Wethouder Ronald Vuijk van Economische Zaken de verklaring ondertekend.

Volgens de verklaring wordt een Transatlantic Research & Business Accelerator (TRBA) opgericht die informatie over de regio’s toegankelijk maakt en diensten verleent aan bedrijven. Het doel hiervan is om Delftse high tech bedrijven en ondernemende onderzoekers te helpen om sneller tot ontwikkeling en verkoop van hun producten te kunnen komen. Ook het oprichten van nieuwe vestigingen in de regio’s wordt gestimuleerd. De TRBA vergemakkelijkt op deze wijze de internationalisering van jonge high tech bedrijven.

De samenwerking houdt in dat de regio’s informatie gaan uitwisselen over de bedrijven, onderzoeksfaciliteiten en investeerders in elkanders regio’s. Daarnaast biedt de TRBA ondersteuning om tot onderlinge samenwerking te komen. Tijdens de bijeenkomst in Washington waar de overeenkomst gesloten werd liet de vertegenwoordiger van de EU in de VS, de heer Angelos Pangratis, weten deze samenwerking actief te ondersteunen.

De deelnemende regio’s vanuit de VS zijn Silicon Valley, de regio rond Boston (met de top- universiteiten Harvard en MIT) en de Greater Washington Region. Deze drie regio’s vertegenwoordigen bijna 50% van alle R&D die wordt uitgevoerd binnen de VS. De andere regio’s zijn Atlantic Canada en Helsinki. De laatste regio wordt in de meeste rankings momenteel als meest innovatieve regio ter wereld aangemerkt. Elke regio wijst een contactpersoon aan die de nodige verbindingen tot stand zal gaan brengen. Voor Delft zal de Technische Universiteit een contactpersoon aanwijzen.

Wethouder Vuijk is van mening dat de vestiging van de TRBA een waardevolle bijdrage kan gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van de economische structuur van onze stad. “Een initiatief zoals de TRBA draagt bij aan de toekomstige werkgelegenheid in Delft Kennisstad, Center of Technology.  Onze stad is niet alleen een kennisstad, Delft is ook een creatieve stad waar technologie, innovatie en internationaal werken volop in de aandacht staan. De TRBA past als een nieuwe fenomeen in de reeks van initiatieven die de afgelopen jaren onder het Delft Kennisstad beleid zijn ontstaan zoals bijvoorbeeld de stichting Delft Kennisstad, Technopolicy Network, Bacinol, Yes! Delft, 20*20, de Kennisalliantie, Techniek Ontmoetings Punt (TOP) en de instelling van de Leerstoel Knowledge Management and Regional Economy aan de TU Delft. Delft gaat enthousiast met het Technopolicy Network en de deelnemende regio’s aan de slag om dit initiatief verder vorm en inhoud te geven.”

Het secretariaat zal gevoerd worden door het Technopolicy Network, een internationaal netwerk voor regionale beleidsmakers. Voor de TRBA zal in Delft een speciaal internationaal secretariaat worden ingericht dat op termijn waarschijnlijk gevestigd wordt op Technopolis, het nieuwe sciencepark van Delft langs de A13.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK