Investeren in inhaalslag

Nieuws | de redactie
1 juni 2007 | Het verschil tussen het aantal autochtone jongeren met een startkwalificatie (63%) en hun allochtone leeftijdgenoten (43%) laat zien dat er nog een forse kloof te overbruggen valt. De vijf grote hogescholen in de Randstad willen gericht beleid voeren om deze emancipatie- achterstand weg te werken. De hogescholen roepen minister Plasterk in een manifest op met hen hierover prestatie-afspraken te maken. De kosten voor deze inhaalslag begroten ze op € 68 miljoen per jaar.


In het manifest schrijven de hogescholen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en InHolland:

“De situatie van jongeren in de grote steden wijkt af van die in de rest van Nederland. Er is sprake van een cumulatie van problemen, waardoor jongeren gemakkelijker in een neerwaartse spiraal terechtkomen. De ‘urban culture’ kenmerkt zich door een botsing tussen culturen, door afwezigheid van ankerpunten in de opvoeding en vervreemding van de hoofdstroom van de samenleving (onthechting). Een krachtige aanpak van alle partijen in en rondom de opvoedingsketen van jongeren in de randstad is de komende decennia een basisvoorwaarde om de talenten van duizenden jongeren in positieve richting te ontplooien, de samenleving bij elkaar te houden en ons van voldoende economische kracht te voorzien. Het is daarmee ook de basisvoorwaarde voor een voldoende instroom in het hoger onderwijs in de Randstad en het draaiend houden van de motor van de Nederlandse economie. Met andere woorden, zonder een effectief beleid voor de doorstroom in po, vo en bve zal de instroom in het hoger onderwijs tenminste gedeeltelijk opdrogen.

Het is ook geen toeval dat ongeveer de helft van de geselecteerde wijken in het kader van het beleid ‘van Probleemwijken naar Prachtwijken’ in de Randstad ligt. De ambitie van dit beleidsprogramma is om met gerichte activiteiten het welzijn, dus ook het onderwijsniveau in de wijken te verbeteren”.

Lees hier het manifest.
Bijlage bij hoofdstuk 2
Bijlage bij hoofdstuk 3


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK