IP moet nota nemen van OESO-review

Nieuws | de redactie
19 juni 2007 |

Douwe Breimer hecht sterk aan consistentie in het kennisbeleid. Om die reden stelt hij voor dat ook het Innovatieplatform zich over de OESO-review van het hoger onderwijs en HO- beleid buigt.

Het nieuwe Innovatieplatform meldde dat het met vier nieuwe thema’s komt die als zwaartepunt gaan gelden. Energie, water, zorg, onderwijs, allemaal nobele doelen, maar wordt dat dan toch niet wat kortademig, of zelfs modieus?

Die nieuwe thema’s zijn nuttig, maar moeten wel hun eigen dynamiek krijgen. Daarbij is het belangrijk dat er continuïteit bestaat in de focus op de lange termijn. De sleutelgebieden, ‘leren excelleren’ en natuurlijk de kennisinvesteringsagenda. Ik vond het daarom erg goed dat Balkenende tegen ScienceGuide benadrukte, dat hij daar nadrukkelijk mee doorgaat.

Consistentie in het beleid en de inzet van de middelen is van grote betekenis, dat is ook wat we van Finland moeten leren. Neem als voorbeeld het fundamenteel onderzoek. Het is nu zaak de basis daarvan te verbreden in de investeringen, dus zowel alfa en gamma als het bèta- onderzoek. Dat is ook conform de commissie-Chang. Gaat het nieuwe kabinet dit vasthouden en volhouden? Wat doet het bijvoorbeeld met het valorisatiethema? Daar hebben we aan het slot van het eerste Innovatieplatform met support van de maatschappelijke organisaties het document over de verzilvering van het onderzoek over bereikt. Wat voor follow up komt daar nu concreet op?

Het nieuwe kabinet heeft nog een impuls om op kennisterrein door te gaan: de OESO-review. 

Jazeker, en het is voor ons land buitengewoon belangrijk om zulke spiegels voorgehouden te krijgen. Dat gebeurt op dat niveau niet zo vaak vanuit het buitenland. Ook het Innovatieplatform moet hier nota van nemen. Wij moeten ons niet blind staren op alleen maar de onderwerpen die hier in eigen land belangrijk heten. De OESO-review is daarom een analyse waar ook het platform goed op zou moeten letten.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK