Kennis in Siberische keukens

Nieuws | de redactie
7 juni 2007 | De zomeruniversteit van de UvA en UM gaat een bijzondere vertakking ontwikkelen. In Siberië, samen met lokale kennis- en civil society organisaties tot een nieuw centrum voor discussie en cross-culturele netwerken. Werktitel is Kuhnya, ‘keuken’, want van oudsher is de Russische keuken de plek waar de lange discussies plaatsvinden.

Gesprekken over urgente en belangrijke kwesties, het uitwisselen van ideeën,  het is bij uitstek de plek waar de civil society tot zijn recht komt. Deze ´keukenconversaties´ (een welbekende term in Rusland) worden nu verplaatst naar het openbare domein.

Een eerste presentatie van de opzet en aanpak leest u hier.Het is de derde stad van Rusland, Novosibirsk en informeel de hoofdstad van Siberië. Al in de vroege jaren van  de sovjetperiode werden veel wetenschappers naar Novosibirsk verbannen. De zware metaalindustrie en de wetenschap konden er  tot bloei komen, maar nu hebben beide sectoren onder druk van de economische hervormingen een fikse achterstand opgelopen. De lokale overheid heeft onlangs besloten een fikse impuls te willen geven aan de high tech industrie, want het is in Novosibirsk ook bekend dat er een enorm groeipotentieel zit in de creatieve industrie en dus voor de lokale en regionale economie. De vele economische hervormingen hebben echter niet geleid tot een verbetering van het sociaal- culturele klimaat in Novosibirsk.

Het is dan ook tijd voor de verschillende culturele en maatschappelijke organisaties en NGO´s in Novosibirsk om naar buiten te treden en het openbare leven in de regio te versterken, de jongere bevolking daarin te betrekken en daadwerkelijk communities te bouwen. Ook de Stichting Open Siberia houdt zich bezig met het vorm geven van het publieke debat in Novosibirsk en het tot stand brengen van informele cross-culturele netwerken tussen  bestaande en nieuwe organisaties.. Daar bestaat tot op heden buiten het werk weinig gelegenheid toe.

Dankzij de steun van het MATRA programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland zullen  The Amsterdam-Maastricht Summer University, Felix Meritis en Open Siberia Agency in de komende 3 jaar een ontwikkelingstraject opzetten om te komen tot een openbaar toegankelijke ontmoetingsplaats in Novosibirsk waar de onafhankelijke meningsvorming tot stand kan komen. Naar de praktijk van het Amsterdamse Felix Meritis maar met Russische kenmerken.

Van oudsher is de keuken de plek waar de lange discussies plaatsvinden over urgente en belangrijke kwesties, het uitwisselen van ideeën,  het is bij uitstek de plek waar de civil society tot zijn recht komt. Deze ´keukenconversaties´ (een welbekende term in Rusland) worden nu verplaatst naar het openbare domein. In samenspraak met verschillende partners uit de sociale maatschappelijke en culturele leven van Siberië kan er vorm worden gegeven aan verschillende soorten debatten, presentaties, festivals en anderszins. Naar thema´s en formats, best practices en businessmodellen in Nederland zullen we in de komende maanden met de medewerkers van Open Siberia onderzoek doen.

De rol van de NGO´s in Rusland staat op dit moment nogal onder druk. Het is niet duidelijk in hoeverre de overheid de actieradius van met name buitenlandse NGO´s wil inperken. Het is daarom meer dan ooit zaak om met lokale partners te werken.  Een praktijk die hier in Felix Meritis al heel gewoon is. Het zal dus in meerdere opzichten een hele uitdaging zijn om met Nederlandse en Siberische experts in Novosibirsk aan de slag te gaan!

Joanneke Lootsma
Directeur Amsterdam-Maastricht Summer University
www.amsu.edu


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK