Master geen bachelor plus

Nieuws | de redactie
27 juni 2007 |

De hbo-master kan een weeffout zijn in het BaMa-stelsel van Nederland. Maar… Dirk de Ceulaer van de Europese Hogeschool Brussel acht enkele kwalitatieve vraagpunten van groter belang: “Het conceptuele denken dat verbreding én diepgang moet brengen is in zulke masters nog vaak onvoldoende aanwezig”.

In zijn inleiding bij het NVAO-congres gaf De Ceulaer aan op welke punten hij als buitenstaander en lid van accreditatiepanels een kritische blik richt op de hbo-master van dit moment:

·         De professioneel gerichte master is in Nederland nu nog “te basic” van inhoud. Vergeleken met de wo-master heeft hij een “bachelorachtige benadering”.

·        Het onderzoeksaspect is veelal smal. Dat geldt zowel de aanpak van het onderzoek en de onderzoeksvaardigheden, als de methodologische aspecten die voor het uitoefenen van onderzoek van belang zijn. Uit de vele terminologieën die men hanteert bij de duiding van het onderzoek dat via de master versterkt zou worden blijkt “een weinig zorgvuldige omgang met wat men onder onderzoek verstaat en wat daarbij ‘onderzoek’ heet”.

·         Een master is meer dan een verdieping in een vervolg op de bachelor. Het moet ook een verbreding bieden, waarin de student verbindingen leert te leggen met de omgeving van het beroep en de kennis waarvoor de bachelor de basis legt. Dat vergt nadruk op het conceptuele element in de master. Maar het denken op dat conceptuele niveau is vaak nog onvoldoende aanwezig.

·        Het profiel van de docent in de masterfase verdient aandacht. Het is goed als er voldoende gepromoveerden actief in zijn. Maar zeker zo belangrijk is dat professionals uit de beroepspraktijk er actief zijn. “En dat moeten mensen zijn van een zeer hoog niveau”. Alleen zo kunnen het mastersniveau en het conceptuele aspect ook via zulke mensen adequaat aan de orde komen.

·         Het hbo moet ervoor waken dat de student met een verkeerd verwachtingspatroon aan een master begint. “Het gaat er niet om dat hij meer operationele kennis erbij krijgt in een soort bachelor plus. “De doelstelling moet juist zijn dat hij meer theoretische diepgang krijgt om de professie in een hoogwaardige context uit te kunnen gaan oefenen. Als de student daar niet op voorbereid is, kan de teleurstelling groot zijn en het rendement te laag.

·        De hogescholen moeten de master daarom niet teveel binnen de eigen cocon van het hbo zien of daarbij de ontwikkeling van dit aanbod teveel in blijven zitten. “Ga dit toch meer met universiteiten samen doen: de input op al ontwikkeld masterniveau en het internationale profiel van de professionele masters kunnen zo veel meer omhoog”. Daarbij kan men dit goed doen zonder het eigen hbo-karakter te verliezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK