Plasterk deelt SF-analyse Hermans

Nieuws | de redactie
8 juni 2007 | Minister Plasterk vindt dat de analyse die minister Hermans in 2002 maakte over de toereikendheid van de studiefinanciering nog steeds adequaat. Aan de SP in de Tweede Kamer antwoordt hij dat hij om die reden geen reden ziet tot verhogingen: “Het Nibud geeft in zijn publicatiemateriaal aan dat een uitwonende student in 2007 gemiddeld ongeveer 325 euro per maand aan huisvesting uitgeeft.

De studiefinanciering kent een normbudget dat bestaat uit een deel voor de kosten voor levensonderhoud, een deel studiekosten en een deel onderwijsbijdrage. De totaal beschikbare studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs, OV-Studentenkaart en leenmogelijkheden) is gelijk aan dit normbudget. Het normbudget voor levensonderhoud is een lumpsumbedrag waarvan een student met gemiddeld bestedingspatroon kan rondkomen. Onder de kosten van levensonderhoud vallen ook de kosten voor woonlasten.

Er is in de studiefinanciering geen specifiek bedrag geoormerkt voor huisvesting of woonlasten. Het in de vraag genoemde bedrag van 177,84 is het verschil tussen het normbudget voor een uitwonende student en een thuiswonende student in 2006. De totale kosten voor levensonderhoud verschillen voor uitwonende en thuiswonende studenten door verschillen in de kosten van bijvoorbeeld kamerhuur en te betalen kostgeld. Om deze reden is er ook een verschil in de hoogte van het normbudget voor thuiswonende en uitwonende studenten.

In 2002 heeft de toenmalige minister van OCW geconcludeerd dat de ontwikkeling van de (normbedragen) studiefinanciering de jaren ervoor voldoende is geweest (zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 28 januari 2002 ter aanbieding van het onderzoek ‘inkomenspositie van studenten’ (OCW-2-115, NDS6253). Sinds 2002 zijn de normbedragen jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de inflatie. Daarmee is het normbudget op voldoende niveau.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK