SZW-directeur gaat WI CDA leiden

Nieuws | de redactie
27 juni 2007 | Raymond Gradus wordt directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Hij volgt in die functie Ab Klink op, die minister van VWS werd. Raymond Gradus (45) is momenteel directeur Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en parttime hoogleraar Bestuur en economie van de publieke sector en non-profitorganisaties aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Verder is Gradus onder meer  lid van de Begeleidingscommissie voor het Sociaal en Cultureel Planbureau en lid van de CBS-adviesraad Sociale Statistieken.
Hij volgt Ab Klink op die minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd in het vierde kabinet-Balkenende.

Gradus studeerde algemene en bedrijfseconometrie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde in 1990 aan deze universiteit.
Eerder was Raymond Gradus directeur Ramingen en Analyse van het ministerie van SZW; en daarvoor in diverse functies werkzaam op de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Ook was hij universitair hoofddocent financieel-economisch beleid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Hij publiceerde een aantal boeken en meer dan zeventig artikelen op het terrein van economie en bestuur.

De nieuwe directeur van het WI was in het verleden in verschillende functies actief binnen het CDJA en het CDA-Brabant. Hij was vicevoorzitter en secretaris van het CDA-Veldhoven. Hij was betrokken bij de totstandkoming van het in 2002 verschenen WI-rapport Investeren in solidariteit- De gevolgen van de vergrijzing en de kenniseconomie voor de arbeidsmarkt; een agenderende verkenning.
De benoeming wordt voorgelegd aan de Stichtingsraad van het WI die in september bijeenkomt.

Het WI-bestuur besloot tevens de huidige waarnemend directeur drs. Evert Jan van Asselt te benoemen tot plaatsvervangend directeur.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK