Topinstituut Amsterdam in de maak

Nieuws | de redactie
13 juni 2007 | Een topuniversiteit aan de Amstel als dank voor bankenfusie? Dit ballonnetje van Barclays heeft goede kans van slagen, want de Amsterdam Trade Unversity noemt dit initiatief “een gelukkige ontwikkeling.” De AMTU ontstond uit een advies van de WRR over ons land als handelsnatie en beoogt –samen met UvA, VU en het bedrijfsleven in de hoofdstad- een topinstituut voor het analyseren en uitdragen van de kennis over de wereldhandel tot stand te brengen.

“In Amsterdam zitten bijvoorbeeld al twee kennisinstituten die alles weten over culturele verschillen. Ik heb het over het Koninklijk Instituut voor de Tropen, en er is ook nog het International Bureau of Fiscal  Documentation. Zij weten alles van alle belastingregels in de wereld. Ze kunnen de meest exotische fiscale termen direct correct vertalen. Dat verlaagt transactiekosten aanzienlijk”,  zo stelt oprichter prof. Frank den Butter (VU).

“Het besef dat Nederland handelsland is, is onvoldoende en onvolledig. Natuurlijk zijn er wel mensen gespecialiseerd in handelstheorie, maar juist in die specialisatie miste ik wat. Er wordt teveel volgens een bepaald stramien gedacht, waarbij zeer essentiële zaken worden onderbelicht. Een voorbeeld is het feit dat iedere handelstransactie kosten met zich meeneemt. En naar die kosten wordt nog veel te weinig gekeken. Het gaat daarbij om logistieke zaken, culturele kennis, weten wanneer je langdurige contracten kunt afsluiten, een helder inzicht in inkoop- en verkoopmogelijkheden en een juiste risico- inschatting.” Ook het Amsterdam Center for Entrepreneurship vna prof. Mirjam van Praag (UvA) werkt daarbij actief samen met AMTU.

Hett ISO is vanuit het studentperspectief positief gestemd over het initatief: “Private investeringen kunnen volgens het ISO het Nederlandse hoger onderwijs een krachtige kwaliteitsimpuls geven. Het bedrag per student in de rijksbegroting neemt al jaren af, daarom zijn private investeringen in het hoger onderwijs zeer gewenst. Investeringen in het onderwijs vanuit het bedrijfsleven kwamen tot op heden nog nauwelijks op gang, terwijl samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven voor de Nederlandse kenniseconomie en voor studenten van grote meerwaarde kan zijn.” Barclays hoeft dus eigenlijk alleen maar in te stappen bij AMTU en de impuls kan direct gegeven worden.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK