TU’s versterken kennisvalorisatie

Nieuws | de redactie
22 juni 2007 | Om onderzoeksresultaten vaker en sneller tot innovatie te brengen, tekenen de 3TU.Federatie, en Technologiestichting STW vanddag in Twente een Valorisatie overeenkomst. Gezamenlijke 'valorisatieteams' zullen voortaan per onderzoekscase een exploitatieplan opstellen en uitvoeren.

In de Nederlandse kenniseconomie neemt het belang toe van een snelle commerciële vertaling van nieuwe kennis en vindingen, oftewel kennisvalorisatie. Kennisvalorisatie is, naast onderwijs en onderzoek, één van de kerntaken van de universiteiten. Valorisaties uit het verleden, waarbij vindingen uit STW-onderzoek commerciële toepassingen kregen in (nieuwe) ondernemingen, bewijzen het succes van een gerichte en gezamenlijke inzet.

De drie technische universiteiten in Nederland willen door meer samen te werken hun betekenis voor de Nederlandse kenniseconomie vergroten. Technologiestichting STW is als financier van technisch-wetenschappelijk onderzoek van oudsher gericht op het ondersteunen van onderzoekers bij de toepassing van de gegenereerde kennis. STW formeert rond gehonoreerde projecten een zogenoemde gebruikerscommissie, waarin partijen participeren die mogelijk in de resultaten geïnteresseerd zijn. Van meet af aan is daarbij oog voor octrooieerbare kennis. STW voert een actief beleid om eventuele octrooien ook tot exploitatie te brengen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK