Universiteiten en middelbare scholen wisselen docenten uit

Nieuws | de redactie
22 juni 2007 | In het najaar van 2006 heeft de overheid een stimuleringsbijdrage van €10 miljoen extra beschikbaar gesteld uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor het voortgezet en wetenschappelijk bètatechnisch onderwijs. Deze bijdrage komt bovenop de al bestaande bètastimuleringsregelingen en dient de personele mobiliteit te bevorderen tussen exacte havo/vwo-docenten en universitaire docenten.

In de periode 2007-2010 kunnen 800 universitaire docenten worden ingezet in de bovenbouw van havo/vwo. Een omgekeerde beweging is ook voorzien: vo- docenten die onderzoek doen aan de universiteit. Het gaat om 400 docenten. De regio’s Amsterdam en Nijmegen gaan in september met deze stimuleringsregeling, Sprint-UP genaamd, van start.

Doorstroom vo en wo
Daarnaast kan Sprint- UP ervoor zorgen dat binnen de deelnemende instellingen ruimte ontstaat voor doorstroom van lagere naar hogere functies. Voor het voortgezet onderwijs: van tweede- naar eerstegraads functies en voor het wetenschappelijk onderwijs: doorstroom van AIO’s/OIO’s naar vaste betrekkingen.

Doelen van Sprint-UP
Met Sprint-UP worden meerdere doelen gediend. De dreigende tekorten van eerstegraders in het voortgezet onderwijs worden aangepakt door het inzetten van universitaire docenten in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Deze docenten kunnen een rolmodel zijn voor leerlingen die willen kiezen voor een (wetenschappelijke) bèta- en technische vervolgopleiding. Zo kunnen ze ertoe bijdragen dat meer leerlingen kiezen voor een wetenschappelijke bèta- of technische studie. Daarnaast vervullen zij een brugfunctie tussen het voortgezet onderwijs en het (wetenschappelijk) hoger onderwijs.
 
Het inzetten van vo-docenten in het wetenschappelijke onderwijs geeft aan die kant van de brug gestalte aan het versoepelen van de overgang vo- ho. Een aantal knelpunten in de aansluiting (bijvoorbeeld wiskunde) kan voortijdig worden aangepakt om de doorstroom te optimaliseren en de uitval in het wetenschappelijk onderwijs te verminderen.

Deelname van universiteiten
Alle universiteiten zijn door het Platform Bèta Techniek uitgenodigd om een projectplan in te dienen. In de regio’s Amsterdam en Nijmegen zal de uitwisseling van de docenten reeds in september van start gaan. In deze regio’s is samenwerking gezocht met hogescholen. Andere universiteiten zullen dit jaar volgen.
 
In het najaar zal het Platform Bèta Techniek een Sprint-UP krant uitbrengen waarin ondermeer uitgebreid verslag zal worden gedaan van de eerste ervaringen vanuit Amsterdam en Nijmegen. Tevens zal Sprint-UP met praktische voorbeelden worden belicht.

Achtergrond Sprint-UP
Sprint-UP is opgezet door het ministerie van OCW en Platform Bèta Techniek en wordt ingezet binnen de reeds bestaande netwerken voortgezet onderwijs – hoger onderwijs die het Platform Bèta Techniek reeds heeft geïnitieerd. Deze netwerken bestaan rond de vernieuwing van het bèta- en technisch onderwijs (in de programma’s Universum en WO- Sprint van het Platform Bèta Techniek). Hoewel de mobiliteit van docenten voorop staat kan Sprint-UP deels ook worden gebruikt voor gezamenlijke onderwijsontwikkeling. Bovendien kunnen reeds bestaande projecten worden geïntegreerd in een projectplan.
 «
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK