Vallen in verpleeghuis hoeft veel minder vaak

Nieuws | de redactie
13 juni 2007 | Per bed in Nederlandse verpleeghuizen vallen ouderen jaarlijks bijna twee keer, regelmatig met verregaande gevolgen voor de patiënt. Veel valpartijen door ouderen leidt tot ernstig letsel, vooral door een heupfractuur. De kans op overlijden voor zulke ouderen is groot: 25 tot 30% sterft tijdens het jaar volgend op zo’n ongeluk.

Bovendien wordt de kwaliteit van leven sterk ingeperkt en brengen valincidenten ook onnodig hoge zorgkosten met extra onnodige druk op de zorgprofessionals met zich mee. UM-Promovendus Jacques Neyens ontwikkelde een interventiemethode, waarmee het aantal valincidenten flink kan worden verlaagd. Neyens onderzocht welke maatregelen valpartijen kunnen voorkomen. Hij stelde op basis van deze gegevens een multidisciplinaire interventiemethode op, die een jaar lang werd getoetst in twaalf verpleeghuizen. Het aantal valpartijen in deze verpleeghuizen verminderde met 36% tot >50%.

Hij pleit voor het opheffen van budgettaire schotten tussen AWBZ en Zorgverzekeringswet, om zijn methode ook praktisch uitvoerbaar te maken. 14 juni verdedigt hij aan de Universiteit Maastricht zijn proefschrift “Fall prevention in psychogeriatric nursing home residents”.

Vallen kan en moet minder

“De gevolgen van valpartijen zijn enorm en leiden tot veel onnodig leed. Vooral bij psychogeriatrische verpleeghuispatiënten is dat risico groot. Een daling van het aantal valpartijen is noodzakelijk en ook mogelijk”, aldus Jacques Neyens, fysiotherapeut bij verpleeghuis De Riethorst Stromenland, die in zijn promotieonderzoek eerst heeft gekeken naar de invloed van verschillende factoren die de oorzaak zijn van valpartijen.

De interventiemethode van de promovendus bestaat onder meer uit:

opleiden van professionals, gericht op het herkennen van de valrisico’s per individuele patiënt; specifieke valpreventieve maatregelen per patiënt, zoals oefentherapie, medicijngebruik of letselpreventieve maatregelen zoals heupbeschermers; aanpassen van de woonomgeving van de instelling, door onder meer te zorgen voor een veilige en herkenbare omgeving, zoals (nacht)verlichting.  

Verhoging van zorgkwaliteit en gezondheidswinst voor ouderen

De methode van Neyens et al. is inmiddels opgenomen in het landelijk Zorg voor Beter Verbetertraject Valpreventie, een initiatief van het ministerie van VWS om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Neyens heeft de hoop dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze methode opneemt als norm van verantwoorde zorg, zodat alle verpleeghuizen actief werk maken van valpreventie.

Hoewel preventie een speerpunt is van het huidige kabinet en de multifactoriële interventiemethode budgetneutraal kan worden ingevoerd en zelfs voor de zorgverzekeringswet een besparing oplevert is de realiteit weerbarstiger. “Helaas beperken budgettaire schotten momenteel nog de aanschaf van goedwerkende beschermmiddelen”, aldus Neyens.

Hij pleit in dat verband voor het opheffen van budgettaire schotten tussen AWBZ en Zorgverzekeringswet. Neyens: “Dat maakt de uitvoering van de multifactoriële interventiemethode eenvoudiger waardoor er gezondheidswinst voor onze ouderen valt te behalen en de druk op onze zorgprofessionals bovendien wordt verlicht.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK