Van Rooy (UU) wil minder keurslijf en meer diversiteit

Nieuws | de redactie
22 juni 2007 |

De universiteiten delen de OESO-analyse dat er op onderdelen van het HO-bestel -bij waardering voor het bereikte- soms stevige veranderingen nodig zijn. In het VSNU-café onderstreepte UU-voorzitter Van Rooy dat de review “terecht er op wijst dat we veel te veel een keurslijf hebben met dit bestel. Het dwingt zowel studenten als de instellingen zelf tot veel te veel  en te vroege keuzes omdat er een weinig breed spectrum van soorten van hoger onderwijs aangeboden kan worden door dat keurslijf. Dit moeten we zeer serieus nemen en nadrukkelijk gaan werken aan een bredere clasificatie van opleidingen in het HO. In plaats van slechts twee soorten, van binariteit die zo’n keurslijf ons oplegt, moeten we zes, zeven typen van HO kennen.”

Ook VSNU-voorzitter Noorda bepleitte bij de NVAO-conferentie over de hbo- masters zo’n benadering van diversiteit en wees op de positie van kunstacademies en andere specialistische instellingen die in het binaire stelsel soms in gewrongen constructies moeten opereren. Hij accentueerde daarbij  het grote belang van de initiatieven op dit terrein in Europa door Frans van Vught en Jeroen Bartelse. Daarover leest u hun eigen  betoog hier op ScienceGuide.

De gezamenlijke reactie van de universiteiten op de OESO-review bevat nog de volgende elementen: 

Grotere diversiteit

De OECD adviseert de diversiteit van opleidingen in het HO te laten toenemen om zo de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te bevorderen en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. De VSNU onderschrijft deze aanbeveling van harte. De universiteiten hebben onlangs afgesproken gezamenlijk te werken aan intensiever en diverser onderwijs in de bachelorfase. Het doel hiervan is dat meer studenten hun studie voltooien en meer studenten meer dan het basisprogramma studeren. In dit kader vraagt de VSNU om aandacht voor de student-staf ratio en ruimte voor experimenten.

Ruimte voor jong onderzoekstalent

Een andere aanbeveling van de OECD betreft jong onderzoekstalent. De OECD noemt het van vitaal belang dat Nederland getalenteerde studenten aantrekt voor de wetenschap. Dit is niet alleen nodig om in de toekomst genoeg onderzoekers te hebben, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van innovatie en excellentie. De VSNU onderschrijft dat jong onderzoekstalent cruciaal is voor veel kennisintensieve functies in maatschappij en wetenschap. Op dit moment zijn de carrièreperspectieven voor en de waardering van jonge onderzoekers onder de maat. De VSNU wil zoeken naar wegen om hierin verbetering te brengen, bijvoorbeeld door het promotiestelsel te vernieuwen.

Toponderzoek bevorderen

Veel OECD-aanbevelingen zijn gericht op de bevordering van top- onderzoek. Zo adviseert de OECD om het toponderzoek van universiteiten selectief te versterken via de tweede geldstroom (extra geld, zonder matchingsverplichtingen). Daarnaast zou het innovatiebeleid gestroomlijnd en versimpeld moeten worden. Beide aanbevelingen zijn de VSNU uit het hart gegegrepen. Veel van het onderzoek dat de Nederlandse universiteiten verrichten, is al van hoge kwaliteit. Om de internationale concurrentiekracht van het Nederlandse onderzoek verder te vergroten, wil de VSNU samen met KNAW en NWO circa dertig excellente onderzoekseenheden identificeren. Samen moeten deze eenheden het profiel van het Nederlandse onderzoek in het buitenland verder versterken. Dit vraagt om extra investeringen van de overheid en om heldere keuzes voor innovatiegebieden.

Internationalisering

Ten slotte is de VSNU verheugd over de nadruk die de OECD legt op internationalisering. Ook de VSNU ziet de noodzaak om de internationale zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te vergroten. Dit vergt onder meer een scherpere profilering en betere positionering van de Nederlandse universiteiten. De Nederlandse universiteiten willen dat onder meer bereiken door in het buitenland gezamenlijk als research universities naar buiten te treden. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK