‘Veroordeel niet tot leren’

Nieuws | de redactie
1 juni 2007 | 'Voor tweehonderdduizend scholieren is het eindexamen op dit moment alles dat telt. Hun ouders vernemen dagelijks van hun prestaties en de rest van Nederland luistert via de media mee. Onze maatschappij hecht veel waarde aan onderwijs,' zo stelt Jonathan Mijs van het Max Goote Keniscentrum (UvA). 'De overheid pleit voor méér scholing en wij geven daaraan gehoor. Wat zijn echter de gevolgen van dit beleid en waartoe leidt deze trend? Ik zal hier bepleiten dat wij te ver zijn doorgeschoten in ons geloof in onderwijs.

De algemene opvattingen over onderwijs zijn bekend: op schoolleren wij basisvaardigheden, vergroten wij onze zelfredzaamheid enworden wij gevormd tot goede burgers en, niet te vergeten, totproductieve werknemers. Daarbij heeft onderwijs positieve effectenvoor de hele samenleving: zij bevordert de sociale cohesie enverhoogt ons welvaartsniveau. Erg weinig aandacht, in het publiekeen politieke debat, gaat uit naar de keerzijde van onderwijs. Eenteveel aan onderwijs, bijvoorbeeld, lijkt schier onmogelijk. Tochzal ik hier juist dát betogen: er is zoiets als een teveel aanonderwijs en dat gaat gepaard met de nodige problemen.


Lees hier het betoog van JonathanMijs


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK