VVD wil eindexamens hoger onderwijs

Nieuws | de redactie
25 juni 2007 | De liberalen buigen zich over een update van hun HO-visie, nu partijleider Rutte niet langer dat beleidsterrein bestiert. Woordvoerder Halbe Zijlstra erkende in debat bij het ISO dat de leerrechten "geen warm onthaal hebben gekregen," en wilde liever het accent in de discussie leggen op de taak van de overheid om zowel aan de start van de studies als bij de afronding het niveau sterker te borgen. Er zou “veel meer gestuurd en bekostigd moeten worden op kwaliteit.”

SP-collega Jasper van Dijk stemde met die gedachte in. In dat verband meldde Zijlstra, dat hij er een voorstander van is dat opleidingen op basis van hun kwaliteit zouden worden geaccrediteerd.

Meest opmerkelijke voorstel om tot kwaliteitssturing te komen was dat de VVD gaat pleiten voor een eindexamen voor de bacheloropleidingen. Onduidelijk was nog, of dit voor de hbo-bachelor –die eindonderwijs vormt- dan wel (ook) voor de tussengraad van de wo-bachelor zou gaan gelden. VSNU- voorziter Noorda reageerde in elk geval sprakeloos op deze beleidsvoorzet.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK