Ben Schouten – Ambient Intelligence and Design

Nieuws | de redactie
23 juli 2007 |

Ben Schouten studeerde in 1983 af aan de Gerrit Rietveld Academie en werkt als professioneel kunstenaar. Na jarenlang gereisd te hebben in de Magreb, hervond hij zijn voorliefde voor Wiskunde en studeerde af in Augustus 1995 in de Chaos Theorie. Hij was een van de oprichters van Desk.nl BV, een Application Software Provider die in de hectische beginjaren van het internet vele klanten de weg naar innovatieve e- commerce wees. Tezamen met het Vormgevingsinstituut werd Desk in 1999 beloond met een Webby Award in gaming. In 2001 promoveerde Ben Schouten op een proefschrift met de titel: “Hoe herkent een computer een koe”. Dit proefschrift handelt over manieren om visuele informatie (foto’s, video, etc.) op een intuitieve manier op basis van perceptie en gelijkheid te kunnen zoeken in digitale databases. Deze thesis won de bronzen medaille voor Design in de categorie “New Media, subcategory, Information en Education” in New York, USA (2001). Naast deeltijd lector is Ben Schouten ook verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) te Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Ambient Intelligence and Design
Ambient Intelligence, d.w.z. het ontwikkelen van een omgeving die op elektronisch intelligente wijze inspeelt op menselijk gedrag, wordt door velen beschouwd als de innovatiegolf die logischerwijs volgt op de opmars die gedistribueerde systemen maken. Functies komen daardoor steeds meer op de voorgrond, terwijl de apparatuur naar de achtergrond verdwijnt. Het domein houdt zich bezig met het ontwikkelen van sociale intelligentie in apparaten, hetgeen slimme combinaties van elektronische componenten (hardware) en computerprogramma’s (software) vereist, interactief met menselijk gedrag.

Zoals het internet onze manier van communiceren en samenwerken verandert, zo zal het ambient scenario ons dagelijks leven nog verder beinvloeden. Toepassingen van Ambient Technology zullen op afzienbare termijn doordringen in ons dagelijks leven en worden  verwerkt in consumentenapparaten zoals TV’s, DVD-spelers en mobiele telefoons, maar ook in de gezondheidszorg of gaming zullen ze een niet weg te denken plek krijgen: denk daarbij bijvoorbeeld aan kleding die reageert op veranderingen in bloeddruk of insulinegehalte. Daarnaast zal voor de nieuwe technologie ook een steeds grotere rol zijn weggelegd in het upgraden en gebruikerspecifiek maken van werk- en leefomgevingen. Binnen de media zal, doordat apparaten met elkaar communiceren en interacteren,  de ambient ervaring onze belevenis verrijken, waarbij content over verschillende media (devices) zal worden gedistribueerd.

In een periode waarin de vraag actueel is op welke termijn de grootschalige maakindustrie uit Nederland zal verdwijnen, biedt het fenomeen Ambient Technology grote kansen om een levensvatbaar alternatief tot bloei te laten komen. Een nauwe vorm van  samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen is daarbij een absolute voorwaarde. Machines en apparaten sociaal intelligent maken eist immers kennis van zowel software als van integratiemogelijkheden van disciplines. Speciale aandacht voor het MKB is op zijn plaats: de benodigde kennis is niet of slechts in beperkte mate aanwezig. Ambient Technology en de gerelateerde technologie vormen een grote kans voor kleinere bedrijven om een (grote) partij te worden en zich zodoende op een nieuw speelveld te oriënteren.

Gezien het multidisciplinaire karakter van het onderzoek en de focus die we binnen het lectoraat hebben op de creatieve industrie en domotica onderhoudt het lectoraat nauwe contacten met  Philips die onlangs het Ambient Experience Lab opende in Eindhoven en de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Industrieel Ontwerpen, de faculteit Kunst, Media en Technology aan de Hogeschool der Kunsten Utrecht en de Design Academy in Eindhoven.Contact
Dr B.A.M. Schouten
Fontys Hogescholen
Postbus 347
5600 AH Eindhoven
T (0877) 877 877
E ben.schouten@fontys.nl
I www.fontys.nl

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK