Extra bonus voor onderwijskwaliteit

Nieuws | de redactie
25 juli 2007 | OCW moet HO-instellingen bonussen geven voor onderwijskwaliteit, zo adviseert de Onderwijsraad. De LSVb stelt in een reactie dynamisering van de bekostiging een goed idee te vinden. De studentenbond schrijft daarom in een voorstel aan minister Plasterk dat instellingen op 18 indicatoren getoetst moeten worden. Tegelijk zou er een 'stimuleringsbudget' moeten komen voor kwaliteitsverbetering op instellingen die nog niet tot de top behoren.De LSVb heeft onlangs een  voorstel aan minister Plasterk gedaan om een deel van het geld dat universiteiten en hogescholen krijgen te baseren op kwaliteit.  In dit voorstel worden opleidingen getoetst op verschillende voorwaarden voor kwaliteit. In totaal zijn 18 indicatoren voorgesteld zoals de kwaliteit van docenten en het aantal contacturen. Om strategisch gedrag van instellingen te voorkomen, worden ieder jaar andere indicatoren gebruikt. Zo worden instellingen uitgedaagd álle voorwaarden voor kwaliteit op orde te hebben. Koen Wassink, voorzitter LSVb:  ”Juist doordat de indicatoren voor kwaliteit waarop getoetst wordt van tevoren niet bekend zijn, zullen instellingen ervoor zorgen dat zij altijd alles op orde hebben. Dit geeft een geweldige impuls aan de kwaliteit van het onderwijs.” De dynamische component moet zorgen voor toponderwijs voor alle studenten. Hogescholen en universiteiten moeten worden uitgedaagd om extra te investeren in kwaliteit.

150 miljoen euro
De Onderwijsraad pleit ervoor ervaring op te doen met het bekostigen van bijzondere onderwijskwaliteit door 150 miljoen euro extra in te zetten als bonus. Dit geld is bestemd voor opleidingen die beter presteren dan andere, bijvoorbeeld omdat ze kwalitatief betere docenten inzetten of omdat hun studenten eindwerkstukken van hoge kwaliteit schrijven.

Bewijs voor topkwaliteit
Het Rijk moet dit extra geld alleen toekennen als de bijzondere kwaliteit is aangetoond. Volgens de raad zou de NVAO (Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie) de opleidingen kunnen beoordelen, parallel aan de  reguliere accreditatietrajecten voor de basiskwaliteit. Voorwaarde is wel dat de procedure eenvoudig en weinig bureaucratisch is. Daarom stelt de raad maar twee criteria voor: kwaliteit en opleidingsniveau van docenten, en het gerealiseerde afstudeerniveau van de studenten.

Het advies Kwaliteit belonen in het hoger onderwijs? is uitgebracht op verzoek van het vorige kabinet. Aanleiding was de eventuele invoering van leerrechten. Door de inzet hiervan zouden studenten invloed kunnen uitoefenen op de bekostiging van het onderwijs. Het huidige kabinet heeft echter een wetsvoorstel aangekondigd voor een nieuw bekostigingssysteem. In afwachting van die plannen heeft de Onderwijsraad dit algemenere advies uitgebracht over financieel sturen op kwaliteit.

De samenvatting van het advies vindt u hier;

Het volledige advies vindt u hier
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK