Globaliseren in de regio

Nieuws | de redactie
16 juli 2007 | In wereldwijde kenniseconomieën zijn hoger onderwijsinstellingen belangrijker dan ooit als plekken waar kenniswerkers internationale relaties aanknopen en kennis de grenzen over gaat. Wat zijn de gevolgen van deze globalisering voor landelijk HO-beleid en voor individuele hoger onderwijsinstellingen? De hoogleraren Simon Marginson uit Melbourne (die meeschreef aan de OESO-review van Nederland) en Marijk van der Wende (CHEPS) zetten dit uiteen in een working paper voor de OESO.

 De samenvatting en het working paper vindt u hier.

Deze thematiek wordt ook besproken op een congres van OESO-IMHE in Valencia van 19-21 september. Dat congres is gewijd aan de vraag hoe HO-instellingen het beste kunnen bijdragen aan de versterking van regio’s in een kenniseconomie. Globally Competitive, Locally Engaged – Higher Education and Regions .

Steeds meer landen ontdekken het nut van regionaal beleid. In hoeverre kunnen HO-instellingen een rol spelen in de regio die zowel voor de regio als voor henzelf nuttig is? Daarover gaat een project van OECD-IMHE loopt van 2004 tot september 2007. Projectleider John Goddard vertelde eerder op ScienceGuide  hoe een sterke regio globale spelers kan aantrekken: “All HEIs and regions cannot compete successfully on equal terms on the global stage. The global competition in higher education is headed by the wealthiest US research universities. For them, regional engagement may be irrelevant, but for those in the second tier the regional support for their global aspirations may be essential. HEIs need to mobilise regional support and remain attractive institutions to top- flight academics. To achieve this, they need to reconcile the tensions between two rationalities: the HE rationality of detachment, and the science and technology-driven rationality of close interaction with business and the community.”

Wat is de toekomst van het hoger onderwijs in een globaliserende wereld voor de komende 15 a 20 jaar? Deze vraag stond centrale tijdens de bijeenkomst van onderwijsminister in 2006 in Athene, waar vier scenario’s van die toekomst werden besproken.

Jo Ritzen gaf een daar een keynote speech waarin hij harde noten kraakte over langer lopende trends als de ontintellectualisering van maatschappelijke elites. “It is interesting to note that less and less the business and political elite are connected to a recognition of the role (graduate) education in their careers – see e.g. Jack Welsh’s recent book: “Winning.” In their communications they de- intellectualize. There is no reason that this trend will not continue. The implication is that HE – deprived of a pedestal of its own – will have to find allies in society. The best and most likely ally is the business world – which has a strong interest in well trained manpower.” U leest zijn betoog over wat plausibel, mogelijk en uitdagend zou zijn in zijn ‘if…then scenarios’ hier.

De onderwijsministers stelden in hun slotverklaring dat de “underperformance of European higher education” aangepakt moet worden en dat “cooperation” ook als middel voor “successful competition” moet worden gezien. Op deze conferentie werd ranking als een belangrijk middel benoemd om `underperformance´ aan te pakken en mobiliteit te bevorderen.

Het daarop volgende congres in Bonn (december 2006) was geheel aan het thema ranking gewijd. De internationale top van het HO, daar bijeen, constateerde dat de invloed van rankings groter is dan de weerzin ertegen. “Ranking is als regen. Iedereen heeft er een hekel aan, iedereen gebruikt het water om zijn akkertje te laten bloeien”, zo zei een Duitse professor. Het verslag van dat congres in Bonn leest u hier.Globalisation and higher education

Abstract

Economic and cultural globalisation has ushered in a new era in higher education. Higher education was always more internationally open than most sectors because of its immersion in knowledge, which never showed much respect for juridical boundaries. In global knowledge economies, higher education institutions are more important than ever as mediums for a wide range of cross-border relationships and continuous global flows of people, information, knowledge, technologies, products and financial capital.

Even as they share in the reinvention of the world around them, higher education institutions, and the policies that produce and support them, are also being reinvented. For the first time in history every research university is part of a single world-wide network and the world leaders in the field have an unprecedented global visibility and power. Research is more internationalised than before and the mobility of doctoral students and faculty has increased. The specifically global element in academic labour markets has gained weight, especially since the advent of global university rankings. This working paper explores the issues for national policy and for individual institutions. Part I provides an overview of globalisation and higher education and the global responses of national systems and individual institutions of higher education. Part II is focused on certain areas of policy with a strong multilateral dimension: Europeanisation, institutional rankings and typologies and cross-border mobility.

Marijk van der Wende en Simon Marginson, Globalisation and Higher Education. Education Working Paper no. 8, Directorate for Education, OECD.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK