Huub Evers – Interculturaliteit en journalistieke kwaliteit

Nieuws | de redactie
23 juli 2007 |

Huub Evers is lector en hoofddocent media-ethiek aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Hij studeerde ethiek en promoveerde op een proefschrift over de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek. Hij publiceert geregeld over onderwerpen op het terrein van de media- en communicatie-ethiek. Ook treedt hij op in radio- en televisieprogramma’s als deskundige op dit gebied. Evers is bestuurslid van het Katholiek Instituut voor Massamedia, lid van de Mediacommissie van de KRO en van de Beleidscommissie Communicatie en Media van het Nederlands Bisschoppencollege. Evers gaf gastcolleges en hield inleidingen aan een groot aantal universitaire instellingen in binnen- en buitenland.

Interculturaliteit en journalistieke kwaliteit
De Nederlandse samenleving is de laatste decennia ingrijpend veranderd. Geleidelijk ontstond wat we nu de multiculturele samenleving noemen. De journalistiek treft het verwijt onvoldoende in staat te zijn in te spelen op en rekening te houden met die sterk veranderende samenleving waarin groepen, niet alleen allochtonen, dreigen de aansluiting te verliezen en waar onbegrip voor culturele diversiteit toeneemt. Vooral de laatste jaren, na de moord op Pim Fortuyn, was de kritiek op de media niet mals. Uit onderzoek blijkt dat etnische minderheidsgroepen zich steeds minder thuis voelen bij de nationale media. Ze voelen zich niet gerepresenteerd als gelijkwaardig burger en voelen zich negatief in beeld gebracht. Het antwoord ‘meer kleur op redacties’ is onvoldoende gebleken en bovendien moeilijk te verwezenlijken. Bovendien werden de eerste jaren van de nieuwe eeuw gekenmerkt door felle debatten over de vrijheid van meningsuiting. Achter die debatten gingen fundamentele vragen schuil: hoe verhouden zich de grondrechten vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid in een westerse democratische rechtsstaat die de laatste decennia ook een multiculturele samenleving is geworden?

Lector en kenniskring gaan, in nauwe samenwerking met personen en instanties buiten de hogeschool, onderzoek doen naar de rol en de plaats van de journalistiek in de multiculturele samenleving. Welke implicaties hebben de beschreven veranderingen en het debat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting in het algemeen en van de journalistieke vrijheid in het bijzonder voor de journalistieke kwaliteit? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de journalistieke beroepsopleiding, in het bijzonder ten aanzien van de interculturele competentie? Deze competentie van journalisten wordt in mediakringen gezien als een steeds belangrijker component voor journalistieke kwaliteit.

Netwerk
Met de volgende instanties is of wordt contact gelegd:

Radboud Universiteit Nijmegen, vakgroep Communicatiewetenschap
Universiteit van Amsterdam, vakgroep Communicatiewetenschap, Nieuwsmonitor
KIM, Forum voor reflectie op Journalistiek, werkgroep Mediakwaliteit
Universiteit van Tilburg, Babylon
Mira Media, landelijke kenniscentrum op het gebied van media in de multiculturele samenleving.
Palet, steunpunt voor multiculturele ontwikkeling in Noord-Brabant
Omroep Brabant
Brabants dagblad

Contact
Dr H.J. Evers
Fontys Hogescholen
Postbus 90906
5000 GH Tilburg
T (0877) 871 246
E h.evers@fontys.nl«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK