Innovatie in strijd tegen honger

Nieuws | de redactie
3 juli 2007 | Ondervoeding is nog altijd de ernstigste bedreiging voor de gezondheid van de wereldbevolking en de belangrijkste oorzaak van kindersterfte in de wereld. Investeren in het oplossen daarvan kan veel opleveren, maar de aanpak is tot nu toe te versnipperd en weinig innovatief. Aldus prof.dr. Michael Zimmermann bij zijn aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Micronutriënten en gezondheid in ontwikkelingslanden te Wageningen.


Zimmermann pleit in zijn inaugurele rede, Global control of micronutrient deficiencies; divided they stand, united they fall, voor een integrale aanpak van het hongerprobleem. Dat moet volgens hem door de tekorten van verschillende micronutriënten in samenhang te bezien. Ook moeten de verschillende strategieën die tot dusverre gescheiden werden gevolgd op elkaar af worden afgestemd. En tenslotte moeten de verschillende organisaties – overheid, bedrijfsleven en wetenschap – beter samenwerken. Een gecombineerde benadering werkt beter, stelt hij.

Ongeveer een derde van de bevolking in ontwikkelingslanden kampt met tekorten aan micronutriënten, zoals vitaminen en mineralen. Zimmermann vindt de traditionele strategieën niet voldoende. Aanvullend moet er veel inspanning worden gestoken in innovatie. Hij wijst daarbij op het via veredeling of genetische modificatie verhogen van zowel het gehalte aan vitaminen en mineralen als de absorptie ervan (‘bio-fortification’). Zo kan bijvoorbeeld via modificatie van genen in rijst het ijzergehalte worden verhoogd en tegelijk de absorptie van ijzer in het menselijk lichaam worden vergroot. Daarnaast ziet Zimmermann veel in het gebruik van nanotechnologie, om de oplosbaarheid van micronutriënten in water en de absorptie daarvan door het lichaam te vergroten. IJzersulfaat wordt gewoonlijk slecht opgenomen door het menselijk lichaam, maar wordt deze stof goed geabsorbeerd als de deeltjesgrootte van de stof vele malen wordt verkleind, zoals Zimmermann eerder in een dierstudie vond. Zimmermann verwacht dat traditionele strategieën samen met de innovatieve nieuwe technologieën voor een doorbraak kunnen zorgen om het tekort aan vitaminen en mineralen in het voedsel onder controle te krijgen.

Programma’s van overheden en internationale organisaties gericht op het afzonderlijk oplossen van bijvoorbeeld tekorten aan Vitamine A, ijzer, jodium of zink hebben ondanks grote inspanningen maar relatief weinig effect gehad: het tekort aan Vitamine A draagt nog altijd bij aan de dood van een miljoen kinderen per jaar en jodiumtekort bij de moeder tijdens de zwangerschap veroorzaakt een achterstand in verstandelijke ontwikkeling bij 18 miljoen kinderen per jaar.

Onderzoek wijst uit dat veel van deze tekorten in samenhang voorkomen, aldus Zimmermann. Jodiumzout heeft bijvoorbeeld weinig effect in gebieden waar tekorten aan vitamine A en ijzer voorkomen. Volgens hem is duidelijk dat de beste manier om tekorten aan verschillende micronutriënten te voorkomen een samenhangende en meervoudige aanpak is. Hetzelfde geldt voor de strategieën om dat te bereiken. Het helpt niet zoveel, aldus Zimmermann, als afzonderlijk wordt ingezet op het toevoegen van vitaminen en mineralen aan de voeding (fortification), of via tabletten of drankjes buiten de voeding om (supplementation), of via gevarieerde voeding (dietary diversification). Hoewel dietary diversification op de langere termijn het beste is, zijn fortfication en supplementation voor de kortere termijn onmisbaar.

Michael Bruce Zimmermann (1958), die zowel de Zwitserse als Amerikaanse nationaliteit heeft, studeerde onder meer voedingswetenschappen in Berkeley, Californië en promoveerde cum laude in de medicijnen, aan de Vanderbilt University, Nashville, Tennessee (VS). Hij is sinds 1997 docent en onderzoeker aan het Instituut voor levensmiddelen- en voedingswetenschappen van de Zwitserse Federale Technische Hogeschool in Zürich (ETHZ).
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK