Lars Borghouts – Fysieke activiteit en gezondheid

Nieuws | de redactie
24 juli 2007 |

Lars Borghouts is bewegingswetenschapper en als lector Fysieke Activiteit en Gezondheid verbonden aan Fontys Sporthogeschool. Hij promoveerde in 2000 aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift waarin zijn onderzoek naar de relatie tussen fysieke activiteit en type 2 diabetes beschreven is.

Fysieke activiteit en gezondheid
Een fysiek actieve leefstijl kan het risico op een groot aantal aandoeningen terugdringen, en speelt tevens een rol in de secundaire en tertiaire preventie. Verscheidene beleidsnota’s beschrijven een behoefte aan het vertalen van wetenschappelijke kennis binnen dit domein naar de praktijk van sport en bewegen, alsmede een gebrek aan toegepast onderzoek dat kan leiden tot praktische bewegingsrichtlijnen en -programma’s. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de jeugd, omdat verwacht wordt dat de toenemende prevalentie van overgewicht onder jongeren in de nabije toekomst tot een hausse aan gezondheidsproblemen zal leiden. Er is geconstateerd dat voor bewegingsstimulering onder jeugd onderzoeksprioriteit gegeven moet worden aan het bestuderen van determinanten van fysieke activiteit in de schoolomgeving. Het bewegingsonderwijs wordt in dit kader een belangrijke rol toegedicht.

Het lectoraat Fysieke Activiteit en Gezondheid houdt zich bezig met kennisontwikkeling en –circulatie binnen dit domein, waarbij de specifieke leeropdrachten voor het lectoraat zijn:

Wat is de rol/kan de rol zijn van sport- en bewegingseducatie (waaronder lichamelijke opvoeding) in het stimuleren van gezond bewegingsgedrag; Wat zijn geschikte richtlijnen voor primaire en secundaire ziektepreventie door middel van fysieke activiteit.

Het lectoraat Fysieke Activiteit en Gezondheid onderhoudt intensieve contacten met lectoren van andere Nederlandse HBO-opleidingen op het gebied van Sport en Bewegen. Er wordt in onderzoeksprojecten onder andere samengewerkt met de Universiteit Maastricht. Fontys Sporthogeschool maakt deel uit van het I3PE-netwerk, een internationaal samenwerkingsverband van opleidingen lichamelijke. Partners in dit netwerk zijn o.a.: University College Worcester (UK), Vrije Universiteit Brussel, Malmö University (Zweden), en Semmelweis University (Hongarije).

Contact
Dr L.B. Borghouts
Fontys Sporthogeschool
Postbus 90900
5000 GA Tilburg
T (0877) 870 199
E l.borghouts@fontys.nl
I www.borghouts.nl/sporthogeschool


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK