Onbekend, niet onbemind

Nieuws | de redactie
13 juli 2007 | Voor de meerderheid van de hbo-studenten is het lectoraat nog een onbekend fenomeen. Maar studenten die wel lectoren kennen, willen graag dat die meer bij het onderwijs betrokken worden. Dat blijkt uit een steekproef van het ISO.Het ISO heeft een steekproef gedaan onder 326 Hbo-studenten van verschillende instellingen. In deze steekproef werd gevraagd naar hun persoonlijke ervaring met lectoren, of zij het lectoraat wenselijk vinden en in hoeverre zij graag meer contact zouden willen hebben met lectoren.

Meer dan driekwart van de ondervraagden zei geen idee te hebben wat een lector is of doet. Van de onderzochte studenten gaf slechts 23% aan bekend te zijn met het fenomeen ‘lector’. Van deze groep studenten gaf slechts 40% procent aan ooit op enige wijze via een docent de invloed van de lector op zijn onderwijs heeft gemerkt. Over de hele linie is te zien dat maarliefst 91% van de studenten nog nooit in enige vorm of op enige wijze contact heeft gehad met een lector.

Van de studenten die op de hoogte waren van de functie van de lector gaf meer dan driekwart van de ondervraagden aan wel een positief beeld te hebben van de lector. Daarbij gaf 60% van deze studenten aan graag meer contact te willen met de lector.

Het ISO is overwegend positief over de invoering van lectoren en lectoraten maar om het aanwezige potentieel optimaal te benutten en uit te breiden beveelt het ISO het volgende aan:

– Om de studenten in een eerder stadium kennis te laten maken met een lector dienen hogescholen de voorlichting over de positie en functie van lectoren en hun lectoraten naar studenten beter vorm te geven.

– Om kennis op een directer wijze aan studenten over te dragen moeten lectoren meer tijd aan de hogeschool inrichten met het geven van (gast)colleges.

– Om de studenten optimaal te laten meeprofiteren van de kennis en het netwerk van de lector moeten de lectoraten meer afstudeerprojecten initiëren en begeleiden.

– Om de lectoraten zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren dient de overheidsbijdrage voor de lectoraten via de SKO te worden verhoogd

Het onderzoek Student en lector van het ISO vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK