Rinnooy Kan kritisch op onderwijsvisie kabinet

Nieuws | de redactie
10 juli 2007 | De SER is teleurgesteld in de visie van het kabinet op kennis en innovatie. Voorzitter Rinnooy Kan vindt dat er in de voorstellen van de ministers voor een sociaal akkoord "weinig wordt gezegd. Dat is jammer."

Dat valt hem te meer op, omdat hij er op wijst in gesprek met de Volkskrant dat juist op dit terrein een brede en krachtige coalitie bestaat van wat hij ‘alle usual suspects’ noemt. De Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform -waar hij lid van was en is gebleven in deze regeringsperiode- legt daar de basis voor en hij verwijst daarom ernaar als “een concreet plan voor de verbetering van het onderwijs.” Belangrijk is dat daarin over de volle breedte afspraken en doelstellingen zijn vastgelegd “van voorschoolse vorming tot levenlangleren.” Tegen die achtergrond noemt hij het jammer dat het kabinet zo weinig te zeggen heeft op dit terrein, behalve de gedachte van een individueel scholingsrecht en een – plicht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK