Ruime scholingsregeling voor hbo-werknemer

Nieuws | de redactie
6 juli 2007 | De onderhandelaars van werkgevers en vakbonden in het hbo hebben gisteren een akkoord bereikt over een nieuwe cao met een looptijd tot 1 augustus 2010. Daarin is onder andere een volledige dertiende maand in 2009 opgenomen. Daarnaast gaan de lonen in de komende drie jaar omhoog met 5,6%. Tezamen leidt dit in drie jaar tot een salarisverhoging van 11,9%.Om meer ruimte te geven aan de professionele ontwikkeling hebben partijen afgesproken dat de huidige regelingen voor werktijdvermindering vervangen worden door een afspraak die de werknemer een vrije keuze laat tussen werktijdvermindering en investeren in de eigen ontwikkeling. Daarvoor komt per formatieplaats 1500 uur beschikbaar en wordt het budget voor ontwikkeling verhoogd met € 25 miljoen per jaar. Werkgevers en werknemers willen bovendien zoveel mogelijk medewerkers behouden voor de sector. Daarom willen zij de komende jaren de nadruk leggen op stimuleren en activeren in plaats van uitkeren.

CNV-onderhandelaar Willem Jelle Berg toont zich tevreden: “Met deze cao wordt een forse looninjectie gegeven. Maar ook is er echt ingezet op professionalisering om het personeel mee te krijgen in de veranderingen die nodig zijn de komende jaren. Iedereen die 10 jaar in dienst is bij een hbo-instelling, krijgt 1500 uur die ingezet kan worden voor werktijdvermindering of scholing. Van die 1500 uur kun je maximaal 150 uur per jaar opmaken. Je kunt dit gebruiken in opfrissen van jezelf. Gebruik je het voor scholing, dan krijg je een bonus van 30 uur extra per jaar, zodat je uitkomt op 180 uur voor scholing. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over rugzakjes voor scholing, want scholing kost natuurlijk ook geld. Er is echt ingezet op professionalisering om personeel mee te krijgen”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK