Ruimte in debat

Nieuws | de redactie
13 juli 2007 | Hoewel de EU geen formele bevoegdheid om een ruimtelijk beleid te voeren, heeft zij daar wel veel invloed op. Ed Dammers, David Evers en Aldert de Vries (RPB, RPB, VROM)  betogen in een essay dat de EU meer aandacht aan het ruimtebeleid moet besteden.

De fysieke effecten van het EU-beleid, bijvoorbeeld op het grondgebruik of het landschap, blijken vaak groter te zijn dan de effecten op de regionaaleconomische ontwikkeling.

Zij laten dat zien aan de hand van scenario’s die zijn ontwikkeld in het kader van het EU-programma ESPON (European Spatial Planning Observatory Network),waarin het rpb heeft geparticipeerd.

Ben de Pater en Leo Paul (Universiteit Utrecht) plaatsen kanttekeningen bij een dergelijke scenario- exercitie. Kunnen we extreem open en niet- deterministische systemen als regio’s wel succesvol modelleren? Een mede door mensen gemaakte werkelijkheid ontwikkelt zich immers altijd anders dan voorzien.

Henk Massink (Ministerie van LNV) ziet het essay van Dammers e.a. als een onderbouwing voor de blijvende noodzaak van een vorm van landbouwbeleid. Maar dan wel een landbouwbeleid dat sterker de trekken van plattelandsbeleid krijgt. Sluiten concurrentiekracht en cohesie elkaar inderdaad uit in termen van beleidskeuzes? Zijn de Lissabon- doelstellingen niet utopisch van aard? En moeten we überhaupt toe naar een formeel Europees ruimtelijk beleid? Die vragen stelt Paul Stephenson (Universiteit Maastricht) zich in zijn reactie.

In zijn column ‘Cramer vs.Cramer’ biedt Fred Schoorl minister Cramer van VROM enkele handreikingen om het verrommelingsprobleem tot een ‘happy end’ te brengen.

Wilt u reageren op het essay van Dammers e.a. of op een van de reacties, en daarmee uw bijdrage leveren aan het publieke debat, stuur dan uw reactie naar ruimte-in-debat@rpb.nl .

Ruimte in debat – 03/2007 – kleur (PDF)  
Ruimte in debat – 03/2007 – zwart-wit (PDF)    


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK