Salaris HO-leiding bij wet?

Nieuws | de redactie
5 juli 2007 | De Kamer krijgt een heldere keuze voorgelegd voor een regeling van de bezoldiging van leden van CvB's. Jasper van Dijk (SP) komt met een initiatiefwetsvoorstel. "Mede door de informatie op ScienceGuide terzake is het duidelijk dat het nu in een AMvB opgenomen is. Dat betekent dat het gewoon mogelijk is wettelijk vast te leggen wat het maximum zou moeten zijn dat een collegelid verdient."

Hiervoor zou de huidige formulering van de betrokken AMvB wettelijk aangepast moeten worden. “Wij zijn al langer van mening dat salarissen in de publieke sfeer – waaronder die bij Colleges van Bestuur in het hoger ondewijs – niet hoger zouden moeten zijn dan het niveau van de minister-president. Het voorstel om wat in die AMvB is opgenomen wettelijk vast te leggen is dus een concretisering van dat standpunt., hetgeen mede is gebaseerd op de analyse zoals die op ScienceGuide op dit terrein is gepresenteerd.”

Deze stap zou meteen een eind maken aan de idee, dat zulke salarissen via de markt tot zouden komen. De facto is ook nu een publieke salarisnorm (schaal 18 uit de ambtelijke rechtspositieregelingen) maatgevend voor collegeleden. Van een wettelijk regime waarbij argumenten van marktconformiteit een rol spelen bij de bepaling van de CvB-beloning is nooit sprake geweest. Toen de minister tot 1998 nog zelf bevoegd was te beslissen over individuele gevallen bij de salaristoedeling van collegegelden, was er dan ook regelmatig een ambtelijk gesprek met hem over toekenningen van een eventuele toelage bovenop de schaal 18 beloning. Een bonus van 10 tot 20 % was daarbij in speciale gevallen voor OCW verdedigbaar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK