Universitaire uitwisseling met buurlanden EU

Nieuws | de redactie
6 juli 2007 | De Erasmus Universiteit Rotterdam is partner geworden in het Erasmus Mundus External Cooperation Window programma (EMECW). Met dit programma wil de Europese Commissie universiteiten binnen de Europese Unie en universiteiten in de zogenaamde ‘buurlanden’ meer laten samenwerken. Studenten en wetenschappers kunnen op die manier makkelijker uitgewisseld worden.



De EUR gaat, samen met een aantal andere Europese universiteiten (een consortium),  uitwisselen met twee groepen landen, zogenaamde Lots. Lot 6 bestaat uit Belarus, Moldavië en Oekraïne en Lot 7 uit Jemen, Iran en Irak. De aanvraag voor Lot 2 (Egypte, Israel, Palestijnse gebieden), met de EUR als coördinator, staat hoog op de reservelijst.

Binnen het EMECW-programma is het de bedoeling dat studenten en wetenschappers op allerlei niveaus (bachelor, master, PhD, postdocs en stafleden) in een breed scala van disciplines solliciteren naar een plek aan een universiteit in een bepaalde groep landen. Vanuit de EU-landen kan men naar een universiteit in een van de ‘buurlanden’, terwijl mensen uit die landen kunnen opteren voor een plek aan een van de deelnemende universiteiten binnen de EU. De Europese Commissie subsidieert de deelnemende personen voor de reis- en verblijfskosten.

Prof.dr. Roger van den Bergh en drs. Wicher Schreuders namen eind juni jl. namens de EUR in Kiev (Oekraïne) deel aan de eerste bijeenkomst van het consortium voor Lot 6. Vooralsnog verwacht de EUR deelnemers op bachelor- en masterniveau, met name op het gebied van economie, (international) business administration, internationaal recht en het EMLE programma. De eerste deelnemers zullen in september 2007 arriveren.

In 2004 werd de European Master in Law and Economics (EMLE), waarin de sectie Rechtseconomie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid een partner is, door de Europese Commissie geselecteerd als een Erasmus Mundus Masters Course, met de EUR als coördinator. Meer informatie kan gekregen worden via www.frg.eur.nl/rile/emecw.htm


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK