Bart van Rosmalen – Docent van de 21e eeuw

Nieuws | de redactie
15 augustus 2007 |

Bart van Rosmalen, opgeleid als cellist en aanvankelijk actief als componist en regisseur van kleinschalige muziektheaterproducties bij Orkater, is naast zijn lectoraat directeur van het Walter Maas Huis. In die rol heeft hij samen met zijn voorganger, lector Nico Smit, in de afgelopen jaren in het lectoraat het project Connecting Conversations gerealiseerd en het internationale samenwerkingsverband van vijf conservatoria ILTHEL (mede) ontwikkeld. Als adviseur was Van Rosmalen destijds projectleider bij de commissie herstructurering van het Kunstvakonderwijs en secretaris van de commissie aanvullend onderzoek in het kader van de visitatie muziek.

Docent van de 21e Eeuw

De Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans kan gekarakteriseerd worden als een instelling voor onderwijs, onderzoek en productie waar studenten worden opgeleid voor een beroep op het gebied van de kunsten. De hogeschool heeft de ambitie een “center of excellence” te zijn en wil een toonaangevende rol vervullen in kunstvakonderwijs en beroepspraktijk. Wat vraagt die ambitie van management, coördinatoren en vakdocenten? Wat vraagt dat van de docent van de 21e eeuw?

Het lectoraat ‘docent van de 21e eeuw’ heeft in de periode 2002-2006 binnen de hogeschool een proces op gang gebracht van reflectie op de nieuwe rol van de musicus in onze samenleving en op de consequenties daarvan voor inhoud en vormgeving van het onderwijs. Van de docenten wordt niet alleen verwacht dat ze de snelle veranderingen in de muziekpraktijk met interesse volgen, maar tevens dat ze hieraan hun eigen opvattingen herijken en hun eigen onderwijspraktijk durven te bevragen en zonodig bij te stellen.

Het lectoraat (afgekort D21) richt zich nu op twee aspecten: het kunstenaarschap (of scheppend vermogen) en het gesprek, de dialoog: Art in Conversation

– Het kunstenaarschap is het hart van het kunstvakonderwijs; ambachtelijke vaardigheden, kennis en competenties blijven losse puzzelstukjes als het scheppend vermogen of kunstenaarschap er geen richting aan geeft.

– De dialoog speelt een rol in leren en overdracht, in kennis delen en visie ontwikkelen, in samen werken en een instituut organiseren, in alle activiteiten van professionals.

Om in de veranderende beroepspraktijk en samenleving toonaangevend te blijven, met de docent van de 21e eeuw aan het roer, is het belangrijk dat het kunstenaarschap niet alleen klinkt in het kunstwerk maar ook tot uitdrukking komt in de dialoog, in de les en met collega’s. Het is van belang dat het scheppend vermogen doorwerkt in de organisatie van het instituut, de beroepspraktijk en de samenleving. Het lectoraat D21 doet daar onderzoek naar en voert daarom als ondertitel Art in Conversation.

Netwerk
De hogeschool is structurele, innovatiegerichte samenwerkingsrelaties aangegaan met de Universiteit Leiden en de Hanzehogeschool Groningen.
Verder werkt het lectoraat samen met het Walter Maas Huis, buitenplaats voor culturele verkenningen, PricewaterhouseCoopers en De Nederlandsche Bank in het project connecting conversations, de Academia Vitae in Deventer voor de ontmoeting tussen kunst en wetenschap, het Apeldoorn Centre of Excellence, huis voor muzikaal toptalent (een nieuwe instelling) en leidt het lectoraat een netwerk R&PD, research and professional development van vijf internationale conservatoria.

Contact
B.C.W. van Rosmalen
Hogeschool van Beeldende Kunsten Muziek en Dans
Postbus 11670
2502 AR Den Haag
T (070) 315 1515
E bartvanrosmalen@csi.com
I www.d21.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK