Beppie van den Bogaerde – Dovenstudies

Nieuws | de redactie
13 augustus 2007 |

Dr. Beppie van den Bogaerde is lector van het Lectoraat Dovenstudies. Zij is afgestudeerd als linguïst in de Psycho- en Patholinguïstiek bij de Universiteit van Amsterdam en gepromoveerd op een onderzoek naar het taalaanbod van dove moeders en de interactie met hun horende en dove kinderen. Sinds 1997 is zij werkzaam bij het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies waar zij verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van het curriculum voor zowel de bacheloropleidingen Leraar en Tolk Nederlandse Gebarentaal als de master opleidingen Dovenstudies/ Eerstegraads Leraar Nederlandse Gebarentaal.

Dovenstudies
Het lectoraat Dovenstudies wil de emancipatie van dove en slechthorende mensen en hun participatie in de maatschappij ondersteunen. Dit wordt o.a. gedaan door het koppelen van vragen en inzichten van dove professionals, van docenten en tolken in de praktijk aan bestaande theoretische inzichten. Er is terugkoppeling van resultaten en best practices naar het werkveld, in wetenschappelijke kring en naar opleiders in initiële opleidingen. De Faculteit Educatie van de HU verzorgt als enige in Nederland de bachelor opleidingen tot leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) en tot tolk NGT. Daarnaast zijn er twee master studies: de master Dovenstudies en de master Leraar NGT.
Het lectoraat richt zich ten eerste op de volgende drie onderzoeksgebieden: Dovencultuur, de Nederlandse gebarentaal en tolkprocessen. Tevens wordt de communicatie door dove en slechthorende mensen met bijkomende beperkingen onderzocht in allerlei contexten.
Vroeg-dove mensen behoren tot een linguïstische minderheid en hebben een eigen Dovencultuur. Het is niet precies bekend hoeveel vroeg-dove mensen de NGT als moedertaal gebruiken; tot op heden is er weinig gestructureerd sociaal onderzoek gedaan binnen de context van Dovencultuur. Samen met dove en horende professionals die werken in dit domein zal praktijkgericht onderzoek opgezet worden om meer kennis te verkrijgen over de Dovengemeenschap in al haar facetten. Deze kennis zal direct teruggekoppeld worden naar de (inter-) nationale Dovengemeenschap, het werkveld en naar relevante opleidingen.
De Nederlandse Gebarentaal wordt pas enkele tientallen jaren als taal onderzocht en onderwezen; veel is nog onbekend over de taal en over hoe mensen deze taal leren als eerste of als tweede taal. De kennis die er wel is in de praktijk dient eerst bijeengebracht te worden, zodat een database van best practices ontstaat ten dienste van het professionaliseren van opleiders en het werkveld.
Tolken gebarentaal werken meestal simultaan in twee talen, nl. het Nederlands en de NGT, en soms ook in een derde taal. Er is dringend behoefte aan meer inzicht in allerlei tolkprocessen, zowel algemeen als taalspecifiek. Er is in Nederland veel praktijkkennis opgebouwd, maar gestructureerd onderzoek naar allerlei zaken die van invloed zijn op het tolkproces is dringend gewenst. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de beroepspraktijk, aan het professionaliseren van opleiders en aan de theorievorming.
 
In Nederland wordt samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam, afdeling Taal-wetenschap en Gebarentaalwetenschap. Ook zijn er goede contacten met de Radboud Universiteit van Nijmegen, afdelingen Gebarentaal bij Taalwetenschap en Ortho-pedagogiek. Internationaal zijn er vele contacten, o.a. met België, Duitsland, Engeland, Estland, Ierland, Portugal, de Scandinavische landen, Spanje, Suriname, de VS. De lector is secretaris van de Sign Language Linguistics Society (SLLS); lid van de Raad van Advies van het Nederlands Gebarencentrum; redactielid van Deaf Worlds: International Journal for Deaf Studies; adviseur van een NSDSK project en van de Stichting Register Tolken Gebarentaal.

Contact
Dr Beppie van den Bogaerde
Hogeschool Utrecht
Postbus 14007
3508 SB Utrecht
T (030 254 7396
E beppie.vandenbogaerde@hu.nl
I www.hu.nl/lectoraten/lectoraat+Dovenstudies/


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK