Compliance nekt oud-voorzitter Leiden

Nieuws | de redactie
8 augustus 2007 | De voormalige collegevoorzitter van Leiden, A.W. Kist, is in zijn nieuwe functie in opspraak geraakt. Hij vertrekt per omgaande bij de Autoriteit Financiële Markten na een faux pas rond zijn eigen portefeuille van aandelen. “In januari 2007 ben ik begonnen mij te oriënteren om het integrale beheer van mijn effectenportefeuille in zijn geheel over te dragen aan een vermogensbeheerder die geheel zelfstandig het beleggingsbeleid voert, het zogenaamde vrijehandbeheer.

In juni heb ik zo’n contract gesloten met een vermogensbeheerder, die ik de bevoegdheid heb gegeven om naar eigen inzicht (i.e. buiten mijn invloed) te handelen. Het contract is geheel in overeenstemming met de AFM-complianceregels gesloten. De vermogensbeheerder heeft dan ook naar eigen inzicht bepaald wat er met mijn portefeuille moest gebeuren, namelijk algehele verkoop voor een integrale herstructurering zonder dat ik daar enige invloed op heb gehad. De uitvoering daarvan heeft helaas niet het beoogde resultaat gehad,” zo stelt hij in een persoonlijke toelichting.

De organisatie respecteert het besluit “om wegens een compliance-aangelegenheid zijn bestuursfunctie bij de AFM neer te leggen. Wij onderschrijven zijn opvatting dat het in gevallen als deze voor een bestuurder van de AFM de  koninklijke weg is die moet worden begaan.”

Kist was bestuurder van de AFM geworden na een plots vertrek uit Leiden. Daar had hij na een relatief korte tijd in het CvB de slotsom getrokken dat noch hij, noch de universiteit “gelukkig worden” van zijn werk. Hij heeft Leiden nooit helemaal achter zich gelaten, want Kist is nog wel lid van de raad van toezicht van het Rijksmuseum voor Volkenkunde aldaar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK