De verliezers van de kenniseconomie

Nieuws | de redactie
21 augustus 2007 | Hoe ernstig de gevolgen van de opkomst van de kenniseconomie voor laaggeschoolden kunnen zijn, laat nieuw Amerikaans onderzoek zien. Het laat de schaduwzijde van analyses als die van Richard Florida herkennen en die hij in zijn recente stuk ook aan de orde stelt. Tussen 1960 en 2000 daalde de arbeidsparticipatie van zwarte mannen in de USA van 90% naar 76%. Onder de 'low-skilled' –mensen die de highschool niet afmaakten of nooit een highschool bezochten– was dit het meest dramatisch: van 89% naar 56%. Twee langer lopende trends staan daarnaast en tegenover, zo vonden de onderzoekers van het National Bureau of Economic Research.


Zo is merkbaar dat de grootscheepse immigratie naar Amerika vooral de zwarte mannen op de arbeidsmarkt is gaan verdringen. Op elk opleidingsniveau dit bleek een feit. Terwijl het totale aanbod van mensen op de arbeidsmarkt groeide, nam de deelname van zwarten af. Wel groeide het aantal zwarte mannen dat in gevangenissen belandde. Deze groep nam tussen 1960 en 2000 toe van 1% naar 10% van de populatie. Tussen 1980 en 2000 was aanbodsgroei door immigratie de oorzaak van een derde van de val in de participatie in de groep zwarte mannen op de arbeidsmarkt. Doordat illegale arbeid, zoals via de drugscultuur, in toenemende mate een ‘reguliere loopbaan’ is gaan worden voor laaggeschoolden, was er tegelijkertijd een dramatische toename in de opsluiting van zwarte mannen, in het bijzonder de laag opgeleide jongeren onder hen.

De relatief goedkope en gruwelijk effectieve productie en handel in crack was daarbij een belangrijke aandrijver in stedelijke gebieden waar bendes de facto al overheersten. “The rise in incarceration is most dramatic for the lowest-skilled black men. In 1980, it was just 1.3 percent; by 2000, it had skyrocketed to 25.1 percent. Even blacks with a high school diploma saw incarceration rates increase from 0.5 percent to 9.8 percent in the same time period.” De auteurs onderstrepen dat immigratie één van de factoren is die de positie van zwarten ondergraaft:  “The 1980-2000 immigrant influx generally explains about 20 to 60 percent of the decline in wages, 25 percent of the decline in employment, and about 10 percent of the rise in incarceration rates among blacks with a high school education or less.”

De reden daarvoor is volgens de onderzoekers economisch gezien helder: “Why would a boost in immigration effectively put more men, especially black men, behind bars? The authors put forward a straightforward theory: immigration causes wages and employment to fall for black workers. When this happens, some of those workers -especially those with the lowest skills- turn to crime to increase their income. Certainly, the census data reveal a statistical link: as immigration began to increase, beginning in the 1980s, so did the institutionalization of low-skilled black men.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK