Duurzaam transport gaat niet vanzelf

Nieuws | de redactie
20 augustus 2007 | Verkeer en vervoer, een sector die een fors aandeel heeft in de aantasting van het milieu, loopt uit de pas bij de groei van het besef van het belang van duurzaamheid, meent de TUDelft. De vraag is hoe het besef dat ook transport zijn bijdrage moet leveren vertaald kan worden in concrete stappen. Wat is eigenlijk een duurzaam transportsysteem? Hoe is dat te realiseren en wie moeten daarbij het voortouw nemen.  Hoe kan de overheid dit proces faciliteren?

Deze onderwerpen staan centraal in de studiedag die het Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met de Erasmus Universiteit en Transumo organiseert op 3 oktober 2007. Doel van deze dag is het samenbrengen van beleidsmakers, beleidsuitvoerders en academici, die zich bezig houden met transport, waarbij zij vanuit verschillende perspectieven naar duurzaam transport kijken. Wat is er nodig om economische groei te verenigen met effectieve bescherming van het milieu en het welzijn van mensen?

De ochtend van het dagprogramma begint met een algemene inleiding waarin interessante concepten voor duurzaam transport aan de orde komen. In de middag komt een aantal deskundigen aan het woord die aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden laten zien hoe in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de wetenschap invulling wordt gegeven aan het begrip duurzaam transport. Tot slot nemen de sprekers en een aantal andere deskundigen deel aan een paneldiscussie.

De volgende sprekers zijn aanwezig: Peter Boelhouwer (Onderzoeksinstituut OTB); Bart Wiegmans (Onderzoeksinstituut OTB); Harry Geerlings (Erasmus Universiteit Rotterdam); Dominic Stead (Onderzoeksinstituut OTB); Paul Hofmeijer (Ministerie van VROM); Henk de Bruijn (Port of Rotterdam); Ewald Breunesse (Shell Nederland) en Slobodan Mitric (Wereld Bank).

Praktische informatie
De studiedag vindt plaats op woensdag 3 oktober in de Aula van het Congrescentrum van de TU Delft te Delft. De ontvangst is vanaf 9.30 uur en de dag wordt om 16.30 uur besloten met een borrel. De deelnamekosten bedragen € 365,- per persoon, wanneer u zich uiterlijk 31 augustus 2007 inschrijft. Bij inschrijving na 31 augustus betaalt u € 400,-. Voor NETHUR- promovendi en studenten geldt een apart tarief, zij betalen respectievelijk € 95,- en € 55,-.

De voertaal van de studiedag is Engels. U kunt op de website van OTB kijken www.otb.tudelft.nl naar meer info, onder de rubriek onderwijs, cursussen en studiedagen en zich daar ook aanmelden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK