Frans de Vijlder – Governance en innovatiedynamiek in het onderwijs

Nieuws | de redactie
14 augustus 2007 |

Het lectoraat heeft tot doel om praktische kennis en theoretische inzichten op het gebied van governance en innovatie met elkaar te verbinden en wederzijds te versterken. Het levert bijdragen aan de vergroting van het beleidsvoerende vermogen van onderwijsorganisaties. Het vergroot de kennis over en kwaliteit van het bestuur van het onderwijs op meerdere niveaus. Het draagt bij aan de kennis over de wijze waarop de innovatie van het Nederlandse onderwijs het beste kan worden bevorderd.

De aanleiding tot het lectoraat is de waarneming dat er alom een hoge urgentie wordt gevoeld tot duurzame innovatie van het Nederlandse onderwijs op alle niveaus. Het kennisdomein van het lectoraat en de kenniskring betreft de relatie tussen governance en innovatiedynamiek op alle terreinen van het onderwijs. Het uitgangspunt hierbij is dat het bevorderen en daadwerkelijk bewerkstelligen van innovatie eerst en vooral een governancevraagstuk is op meerdere, onderling verbonden, systeemniveaus.

In de eerste plaats raakt het vraagstuk de positie en rol van de nationale overheid en daarmee de bestuurlijke verhoudingen tussen de nationale overheid, de scholen en instellingen en alle overige organisaties die diensten verlenen binnen de kennisinfrastructuur. In discussie over de governance in het onderwijs vinden we deze benadering min of meer terug in het streven naar een onderscheid tussen ‘stelselverantwoordelijkheid’ en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van individuele onderwijsinstellingen.

In de tweede plaats raakt het vraagstuk de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de prestaties van individuele onderwijsorganisaties. In toenemende mate ontlenen onderwijsinstellingen in zelfstandigheid de legitimiteit van hun bestaan en handelen vooral aan de zichtbare maatschappelijke meerwaarde die ze weten te realiseren. Ze kunnen zich niet langer verschuilen achter een bevoegdheid of taak die ze formeel van de overheid opgedragen hebben gekregen.

In de derde plaats gaat het om de intern organisatorische verhoudingen, interne dynamiek en de oriëntatie, het handelen en de houding van (teams van) professionals binnen de onderwijsorganisaties. De empirie in de afgelopen jaren laat zien dat verzelfstandiging, grotere transparantie en meer competitie alleen geen voldoende voorwaarden zijn om tot responsieve en innovatieve onderwijsorganisaties te komen.

In de kenniskring participeren medewerkers van de verschillende opleidingsrichtingen en afdelingen van de faculteit Educatie van de HAN: Pabo Arnhem, Pabo Groenewoud, het Instituut voor Leraar en School, Opleidingskunde en NDO/Interstudie. Ook maken studenten, intern en extern, periodiek deel uit van de kenniskring, bijvoorbeeld in het kader van hun afstudeerscriptie. Het lectoraat is ingebed in een breed netwerk. Opdrachten, zowel onderzoek als advies en professionaliseringsactiviteiten, worden uitgevoerd voor organisaties op alle drie de niveaus waarop het lectoraat zich beweegt. Er wordt samengewerkt en kennis uitgewisseld met andere kenniscentra, onderzoekers, lectoren op het gebied van governance en innovatie. Lector en kenniskringleden verzorgen veelvuldig bijdragen in leergangen, lezingen en workshops. Ze schromen niet om vanuit hun kennisbasis het debat te zoeken als daartoe aanleiding bestaat.

Contact
Dr F.J. de Vijlder
Postbus 30011
6503 HN Nijmegen
E Frans.devijlder@han.nl
I  www.han.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK