Gertjan Schuiling – Leren in veranderende organisaties

Nieuws | de redactie
14 augustus 2007 |

Gertjan Schuiling heeft andragologie gestudeerd aan de VU (1971) en gedoceerd aan de UvA (1978). Hij is in 1987 overgestapt naar het organisatieadviesvak. Eerst bij Twijnstra Gudde, vanaf 1992 werkte hij als intern adviseur bij Gist-brocades en DSM. Sinds 2003 is hij zelfstandig adviseur. In 2001 is hij aan de VU gepromoveerd op het onderzoek Persoonlijke ontwikkeling door Organisatieontwikkeling. In 2005 publiceerde hij samen met Wim Heine het boek Leren stimuLeren.

Leren in veranderende organisaties

Leren in veranderende organisaties benaderen we vanuit drie kennisdomeinen: organisatieontwikkeling, opleidingskunde en organisatieontwerp. Het uitgangspunt is dat mensen meer leerkansen krijgen naarmate zij meer participeren in het besturen van hun werk, organisatie en loopbaan. Vanuit de invalshoek van sociale innovatie krijgen drie onderwerpen aandacht:
–          procesondersteunend leren
–          organisatieontwikkelend leren
–           loopbaangericht leren

Doel van het lectoraat is kennis te vergaren die
–           de handelingscompetentie van mensen in organisaties
            versterkt bij het schakelen tussen uitvoerende en
           besturende rollen en processen;
–          de handelingscompetentie van opleiders en adviseurs
           versterkt bij het ondersteunen van bovenstaande.

De lector is werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur en heeft cliënten in de industrie en in het onderwijs. Hij publiceert regelmatig in tijdschriften als Management Tools, Opleiding & Ontwikkeling, Management en Consulting. Hij is redacteur van M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie.

Contact
Dr G.J. Schuiling
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Postbus 30111
6503 HN Nijmegen
T (024) 353 0013
E gertjan.schuiling@planet.nl
I www.han.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK