Han van der Meer – Kennisinnovatief Ondernemerschap

Nieuws | de redactie
16 augustus 2007 |

Han van der Meer is als lector Kennisinnovatief Ondernemerschap verbonden aan het Kenniscentrum Innovatie en Ondernemerschap van Saxion Hogescholen. Tevens is hij universitair docent management van innovatie aan de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft. Direct na zijn studie Chemische Technologie en Technische bedrijfskunde richtte hij in 1979 Van der Meer & Van Tilburg, organisatieadviseurs voor innovatie en groei, op waar hij nog steeds als partner aan verbonden is. Naast zijn advieswerk voor bedrijven en overheden op het gebied van ondernemerschap en innovatie is hij actief als auteur binnen deze gebieden. Hij bekleedt enkele commissariaten binnen bedrijven en is lid van een aantal adviescommissies op het gebied van innovatie. Als bestuurslid was hij actief bij beroepsverenigingen waaronder Kivi en ZOA. Momenteel is hij secretaris van de European Association for Creativity and Innovation.

Kennisinnovatief Ondernemerschap
Innovatie is voor bedrijven geen luxe, maar bittere noodzaak. Jonge, innovatieve ondernemers zorgen voor economische groei; niet alleen de nieuwe bedrijven (waaronder spin-offs van kennisinstellingen) dragen hieraan bij, ook bestaande bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf geven een belangrijke impuls. Grote ondernemingen profiteren eveneens van de innovaties. Ondernemersactiviteiten in Nederland en in Europa moeten worden gestimuleerd. Het onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Saxion Hogescholen heeft dat al in 1996 onderstreept met de start van de ondernemersopleiding Small Business & Retail Management en inmiddels zijn er een aantal minoren voor studenten van andere studierichtingen. Met dit lectoraat zal ondernemerschap nu zowel binnen Saxion, als ook daarbuiten, veel meer aandacht krijgen. Ondernemerschap verdient een stevige impuls binnen de opleidingen van Saxion Hogescholen.

De doelstelling van het lectoraat is om via onderzoek bij te dragen aan de professionalisering van docenten en curriculuminnovatie. Onlang is een onderzoek en ontwikkeltraject gestart in samenwerking met de KvK naar de rol die docenten kunnen spelen. Het onderzoek is per juli 2006 afgerond en zal gevolgd worden door een traject met docenten. Binnen Smal Business wordt in samenwerking met de docenten van het cohort 2005 gewerkt aan een langlopend project ‘Studenten in Bedrijf’; een project waar studenten gedurende hun gehele opleiding regelmatig activiteiten uitvoeren met en binnen hetzelfde bedrijf.

Kenniscirculatie neemt een centrale plaats in in de activiteiten van het lectoraat welke onder meer tot uitdrukking komt in de rol die het speelt in de SIA projecten ‘Trinnovatie’ en ‘Design4All’. In een aantal publicaties is hiervan verslag gedaan, bijvoorbeeld in de lectorale rede (2005), het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (2005) en het recente Vernieuwing in het Hoger Onderwijs (2006). Verder heeft het lectoraat geparticipeerd in het OECD onderzoek en de zelfevaluatie van de regio Twente over de impact van het hoger onderwijs op de regionale ontwikkeling voor deze studie (publicatie 2006). Ook via seminar en voordrachten binnen en buiten Saxion wordt bijgedragen aan de doelstellingen van het lectoraat.

Netwerk
Het lectoraat onderhoudt een uitgebreid netwerk van contacten in de regio (bijvoorbeeld met de Kamer van Koophandel, Syntens, Technologie Kring Twente, Telematica Instituut, Universiteit Twente, bedrijven en instellingen. Landelijk zijn er relaties met andere lectoren op het gebied van ondernemerschap, NVOA en de HBO-raad.

Er functioneren twee externe kenniskringen (Fotonica, Innovatie bij toeleveranciers) in de regio Oost. Daarnaast zijn er netwerken van participerende bedrijven aan de recent gestarte RAAK/SIA projecten: Innovatieteam (61 Oostelijke bedrijven) en Innoverende Groenteman (9 landelijke groothandels, branche-organisaties AGF)

Internationale contacten zijn er bijvoorbeeld met ProTon Europe, Fachhochschule Muenster (Duitsland), Technical University Tswane (Zuid Afrika), Sakakunta Polytechnic (Finland) en Dundalk Institute of Technology (Ierland). In samenwerking met partijen in het netwerk van het lectoraat worden op regelmatige basis gezamenlijke activiteiten uitgevoerd. Zo worden gezamenlijke projecten ontwikkeld en uitgevoerd en gezamenlijke presentaties op conferenties gegeven. Via de internationale netwerken is bijgedragen aan een EU-Socrates aanvraag (hoofdaanvrager: Universiteit Salford) en wordt gewerkt aan een nieuw project samen met het Finse netwerk van Hogescholen (FINPIN) op het gebied van ondernemerschap.

Het lectoraat verzorgt het secretariaat van de uropean Associatian for Creativity and Innovation.


Contact
Ir. J.D. van der Meer
Saxion Hogescholen
Postbus 70.000
7500 KB Enschede
T (053) 487 1403
E j.d.vandermeer@saxion.nl
I www.saxion.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK