Hans Bouwknegt – Digital Media Concepts

Nieuws | de redactie
16 augustus 2007 |

Hans Bouwknegt studeerde Film- en Televisiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Verkocht tijdens en na zijn studie enkele multimedia concepten, stichtte een crossmedia bedrijf en deed in functies als redacteur, concept developer en creative director ervaring op in de internationale media industrie. Was vanaf 2003 werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Bayreuth en ontwikkelde daar het digitale mediaprogramma aan de faculteit mediawetenschappen. Is sinds 2005 werkzaam aan de NHTV Internationale Hogeschool Breda en is daar sinds januari 2007 lector Digital Media Concepts aan de Academy for Digital Entertainment.

Digital Media Concepts
Het hedendaagse media- en entertainmentlandschap ontwikkelt zich -mede door processen van digitalisering en individualisering- in zeer rap tempo. Digitale mediaplatformen bieden de mogelijkheid tot interactie, katalyseren een proces van media integratie, veranderen traditionele businessmodellen; kortom, bewerkstelligen een proces van transformatie. In dit dynamische krachtenveld is het van toenemend belang om mediaproducten al in de conceptuele fase zo te structureren dat niet alleen het scala aan nieuwe mogelijkheden optimaal kan worden benut, maar dat mediaproducten bovendien aan zeggingskracht en impact winnen.

Mediaconcepten zijn creatieve raamwerken waarin economische, technologische, culturele en media-inhoudelijke aspecten coherent, gestructureerd en vooral zinvol worden samengebald. Daarmee ontstijgen concepten het niveau van ideeën, en zijn het veeleer de uiteindelijke manifestaties van een proces met een sterk analytische en creatieve inslag. Bovendien wordt in concepten  reeds geanticipeerd op de wijze waarop de daadwerkelijke productie zal geschieden, zodat het creatieve raamwerk tevens fungeert als de initiële blauwdruk voor het daaropvolgende productieproces. Deze unieke integratie van zowel creatief/ analytische als productioneel/ technische aspecten, plaatsen concepten in het dynamische midden van het mediaproductieproces.

Met haar focus op mediaconcepten richt het onderzoek van het lectoraat Digital Media Concepts zich derhalve op de dynamische verbinding tussen theoretische inzichten en de wijze waarop deze inzichten zich praktisch manifesteren in mediaconcepten en -producten. Op basis van methodes als Marktonderzoek, Receptieonderzoek, Content analyse en Mediatheorie wordt geanalyseerd hoe mediaconcepten en producten inhoudelijk en commercieel georganiseerd zijn, hoe doelgroepen worden geënsceneerd en aangesproken, en waar deze mogelijk aan effectiviteit en zeggingskracht kunnen winnen. Hiermee sluit het lectoraat aan bij disciplines als Economie, Mediastudies, Statistiek, Receptieanalyse, en Mediadesign.

Het lectoraat beperkt zich in haar onderzoek niet slechts tot het analyseren van de creatieve transformatie van analytische bevindingen tot coherente, gestructureerde mediaconcepten. Tevens worden inzichten gebruikt voor de ontwikkeling van toegepast theoretische concepten. Hiermee wordt de reeds genoemde dynamische verbinding tussen theoretische inzichten en praktische manifestaties gestalte gedaan.

Netwerk
Hans Bouwknegt is Lehrbeauftragte aan de Faculteit Medienwissenschaft aan de Universiteit Bayreuth en in die functie lid van het Centre Recherche Intermedialite (CRI) te Montreal, Canada.

Contact
Drs H.A. Bouwknegt
NHTV
Postbus 3917
4800 DX Breda
T (076) 530 2203
E bouwknegt.h@nhtv.nl
I   www.nhtv.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK