Harriët Wittink – Leefstijl en gezondheid

Nieuws | de redactie
13 augustus 2007 |

Dr. Harriët Wittink studeerde af als fysiotherapeut in 1981 en deed vervolgens haar master in Orthopedic and Sports Medicine. Zij werd Orthopedic Clinical Specialist en promoveerde in 1998 op het proefschrift “Chronic back pain, aerobic fitness, physical functioning and disability” . Van 1989 – 2001 werkte zij in grote academische ziekenhuizen in Boston als lid van interdisciplinaire pijn teams. Zij werkt sinds 2004 aan de Hogeschool Utrecht, werd in 2005 opleidingsmanager van de Professional Master Fysiotherapie en is sinds maart 2007 lector Leefstijl en Gezondheid, naast Prof Dr Vanhees.

Leefstijl en gezondheid
Het lectoraat Leefstijl en Gezondheid richt zich voornamelijk op het domein bewegen en gezondheid. Doelgroepen zijn zowel ‘gezonde’ mensen, als mensen met klachten van het houding- en bewegingsapparaat (vooral lage rugklachten), personen met een verhoogd risicoprofiel voor cardiovasculaire aandoeningen en oudere personen met cognitieve stoornissen. Eén belangrijke factor speelt bij deze doelgroepen een belangrijke rol: het bewegen.

Fysieke activiteit en bewegen heeft volgens vele onderzoekers een steeds belangrijkere rol in de aanpak en preventie van maatschappelijk belangrijke en voor de betrokkenen vaak ernstige ziektebeelden. Ook nationale en regionale overheden, zorgverzekeraars en beroeps- en patiëntenverenigingen erkennen het belang hiervan, getuige de steeds vaker opgezette publiekscampagnes. Net zoals in de Verenigde Staten signaleren we ook in West-Europa een toenemende trend om minder te bewegen en ongezonder te eten. Dit gedrag leidt ook in Nederland in toenemende mate tot aandoeningen als hypertensie, diabetes type II, obesitas, hypercholesterolaemie (en de combinatie van genoemde factoren) het risicovolle ‘metabool syndroom’ met als gevolg daarvan hart- en vaatziekten, kanker en artrotische klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Bovengenoemde trend leek zich ook nu door te zetten getuige de toenemende prevalentie van hart- en vaatziekten en kanker en de daaruit voor individu en maatschappij toenemende problematiek. Veel mensen (h)(er)kennen niet de symptomen van voor de gezondheid bedreigende aandoeningen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het significante verschil tussen gemeten en door de burger zelf geobserveerde parameters met betrekking tot bloeddruk, cholesterolgehalte, gewicht, vetpercentage en inschatten van het dagelijks bewegen.

Het lectoraat Leefstijl en Gezondheid richt zich met ingang van 2003 op beïnvloedbare parameters, die vooral de leefstijl van de burger aangaan. Het lectoraat streeft er daarbij naar door middel van wetenschappelijk onderzoek, kennistransfer (zowel nationaal als internationaal naar overheden, burgers en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven) de geschetste negatieve trend te keren. Daartoe houdt het lectoraat zich niet alleen bezig met onderzoek, maar ook met het opstellen van adviezen en leerprogramma’s met betrekking tot een gezonde leefstijl en de vaak zo moeilijke doorvoering daarvan in het dagelijkse leven en met het (mede) ontwikkelen van meet- en bewegingsapparatuur. Dit komt tot uitdrukking in de gekozen onderwerpen voor promotieonderzoeken en in de keuze van de onderzoek- en contractpartners.

Het lectoraat heeft intensieve contacten met vele universiteiten, hbo-instellingen en onderzoeksinstellingen in het buitenland. Leden van het lectoraat zijn betrokken bij internationale multicentrastudies en doceren op gerenommeerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen in het buitenland. Relevante symposia en congressen in het buitenland worden indien mogelijk bezocht en kenniskringleden participeren actief in congressen en symposia. Velen maken daarbij gebruik van hun, al voor aanvang van het lectoraat, opgebouwde internationale netwerk. Onderzoeksresultaten worden bij voorkeur aangeboden aan internationale peer reviewed tijdschriften en gepresenteerd op internationale congressen en symposia. Een van de lectoren heeft zelf een internationaal Europees congres georganiseerd in Leuven in april 2005. Mede daardoor is de inbedding van deze lector in een uitgebreid Europees netwerk als bestuurslid en domeinverantwoordelijke binnen de ‘European Association on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation’, een associatie behorende tot de European Society of Cardiology, nog toegenomen.

Contact
Dr Harriët Wittink
Hogeschool Utrecht
Bolognalaan 101
3584 CJ Utrecht
T 030.258.5156
E franka.kuyf@hu.nl
I www.hu.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK