Harry van Vliet – Crossmedia Content

Nieuws | de redactie
13 augustus 2007 |

Van Vliet is van huis uit zowel psycholoog als film- en televisiewetenschapper en zal het lectoraat combineren met zijn huidige werk als senior onderzoeker en business developer bij het in Enschede gevestigde Telematica Instituut. Van Vliet werkte eerder als business consultant bij o.a. Reed Elsevier en het Ministerie van Defensie. Hij studeerde Psychologie, Film- en Televisiewetenschap in Utrecht (1981- 1986) en promoveerde in 1991 aan de faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht. Van Vliet is onder meer betrokken bij de evaluaties van SIA/RAAK-projecten. Hij is in februari 2007 gestart als lector aan Hogeschool Utrecht.

Crossmedia Content
Het lectoraat bestaat uit 4 deellectoraten:
1)       Beleid en businessmodellen nieuwe media
2)        Massamedia en digitalisering
3)       Uitgeven van kranten in een multimediaal tijdperk
4)       Onderzoeksjournalistiek op televisie

Beschrijving
Het begrip crossmedia is hot. Maar waar staat het begrip eigenlijk voor en op welke manieren kunnen communicatiedeskundigen en mediaprofessionals effectief en efficiënt crossmedia content inzetten? Door innovatief onderzoek helpt het lectoraat bestaande mediauitgevers en nieuwe toetreders hun weg te vinden.
Het onderzoek van het lectoraat is samengebracht in twee clusters.
Cluster 1:

Massamedia en Digitalisering (dragende lector) Uitgeven van kranten in een multimediaal tijdperk (bijzonder lector) Toekomst van onderzoeksjournalistiek op tv (bijzonder lector) Cluster 2:

Beleid en businessmodellen voor nieuwe media Beide clusters hebben een eigen kenniskring van onderzoekers, die respectievelijk in februari en april 2007 zijn gestart.

Massamedia en digitalisering
Vanuit de bestaande praktijk is grote behoefte aan gestructureerde kennis- en expertiseontwikkeling op het terrein van journalistieke crossmedia content. Welke gevolgen hebben digitalisering en andere ontwikkelingen op de huidige journalistieke praktijk (opkomst gratis kranten, betrouwbaarheid weblogs als journalistieke bron, ontstaan nieuwe journalistieke genres). Het lectoraat richt zich expliciet op vraagstukken met betrekking tot het toekomstig functioneren van de bestaande media.

Uitgeven van kranten in een multimediaal tijdperk
Dit lectoraat richt zich op de vraag in hoeverre cross- en multimediaal uitgeven een oorzaak is van de terugval van advertentie-inkomsten en abonnees. Ze kijkt naar modellen die ervoor zorgen dat het multi- en crossmediaal uitgeven van kranten gerealiseerd kan worden. Centraal hierbij staat de vraag hoe journalistieke (kwaliteits-) waarden en toegankelijkheid gewaarborgd blijven.

Onderzoeksjournalistiek op televisie
Het derde werkgebied is het bijzonder lectoraat Onderzoeksjournalistiek op televisie. Dit onderwerp heeft de afgelopen jaren sterk onder druk te gestaan vanwege krimpende budgetten, grote concurrentie en een verschuiving naar een andere type televisiecultuur zoals emotietelevisie. Televisie is nu nog het meest invloedrijke nieuws-en opiniemedium, maar blijft dit ook zo? Wat is, vanuit een historisch vergelijkend perspectief, de rol van tv als massamedium en de rol van de onderzoeksjournalistiek op tv in een continu veranderend medialandschap?

Beleid en businessmodellen nieuwe media
Dit lectoraat onderzoekt de aard en gevolgen van de veranderingen in de waardeketen rondom contentcreatie, alsmede het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor het onderwijs en de beroepspraktijk om met deze veranderingen om te gaan. Nieuwe media-inhoud beperkt zich steeds minder vaak tot één communicatiekanaal. Het aantal kanalen en contentgenres ontwikkelt zich in zo’n hoog tempo, dat de verschillende aanbieders vaak niet weten welke oplossing het beste is en welk veranderingstraject zij moeten doorlopen alvorens die nieuwe technieken en businessmodellen succesvol zijn geïmplementeerd. Hierbij kan gedacht worden aan interactieve museumexposities, online betaling van tv on demand, of het aanbieden van digitale themakanalen voor mobiele telefoons. Er wordt tevens veel ruimte gecreëerd voor het daadwerkelijk ontwikkelen van nieuwe mediaplatforms.

Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek waarin alle lectoraten verenigd zijn. Het Kenniscentrum vervult intern en extern de rol als expertisecentrum en experimenteerplatform op het gebied van journalistiek, digitale media en communicatie. 
Het lectoraat werkt samen met een aantal partijen uit de beroepspraktijk en andere kennisinstellingen, waaronder de Volkskrant, Immovator, Telematica Instituut,
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hogeschool Edith Stein, EPOCH, Reinwardt Academie, Theaterinstituut Nederland, Universiteit Utrecht, NOB crossmedia facilities, Hogeschool Inholland en Universiteit van Amsterdam.

Contact
Dr H. van Vliet
Hogeschool Utrecht
Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek
Postbus 8611
3503 RP Utrecht
T (030) 219 3623/24
E kenniscentrumcj@hu.nl
I www.kenniscentrumcj.hu.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK