Joost Kircz – Electronic Publishing

Nieuws | de redactie
14 augustus 2007 |

Joost Kircz was na een studie natuurkunde ruim 15 jaar werkzaam als uitgeefredacteur en uitgever van het North Holland Physics fonds van de internationale wetenschappelijke uitgeverij Elsevier (www.elsevier.com ). Hiernaast lidmaatschap in vele tijdschriftredacties en korte tijd een eigen uitgeverij op het gebied van sociale geschiedenis. Vanaf 1987 was hij betrokken bij de eerste experimenten op het gebied van elektronisch uitgeven. Vanaf 1992 gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van elektronische wetenschappelijke informatie. In 1998 startte eigen onderzoeks en adviesbureau KRA op het gebied van publishing research. Voor een uitgebreide beschrijving van projecten en publicatielijst zie www.kra.nl . Sinds medio 2006 Lector Elektronisch Uitgeven aan het MIM


Electronic Publishing
In het digitale tijdperk is de opslag van tekst, beeld, film en geluid gelijkgeschakeld op het niveau van binaire geheugens. Integratie van deze informatie- en kennisrepresentaties op het pad van creator naar consument betekent een verschuiving van de onderlinge relatie van deze representaties. Beeld is niet langer meer een illustratie bij de tekst, tekst wordt meer een explicatie van het beeld en spraak en muziek zullen een verdergaande context van de boodschap mogelijk maken. Al het materiaal zal in principe eeuwig toegankelijk en bruikbaar blijven. Hierdoor zal met name in het creatieproces een grote verandering plaatsvinden ten behoeven van de toekomstige hervindbaarheid, herbruikbaarheid en het meervoudig (deel) gebruik. Duidelijke standaarden zijn hier een voorwaarde. Trefwoorden zijn hier  XML, metadata en ontologieen  De oude ambachten van uitgeverij en bibliotheek vloeien in elkaar over en in alle vormen van bedrijfsvoering zullen kenmerken van de elektronische uitgeverij/bibliotheek zichtbaar worden. In de elektronische wereld is ieder bedrijf zijn eigen bibliotheek en uitgeverij.

Het lectoraat beslaat zowel praktische projecten op het gebied van een integrale aanpak van tekst, beeld en geluid, als participatie in informatiewetenschappelijk onderzoek.

De ‘mediawerker’ van de toekomst zal in al haar verschijningsvormen van auteur, archivaris, bibliothecaris, documentalist, illustrator, marketeer, redacteur, reporter, uitgever tot webstekbeheerder te maken krijgen met alle aspecten van deze onderling te onderscheiden deelvaardigheden. De vervloeiing van de verschillende informatie- en kennisuitingen vereisen een integrale aanpak van technisch inzicht in de huidige zowel als de toekomstige mogelijkheden, creatieve vaardigheden op het gebeid van beeld, geluid en tekst, alsmede inzicht in continue sterk veranderde markten. Markten waarbij het spanningsveld tussen grootschaligheid en individuele mogelijkheden pas de laatste jaren zich duidelijker begint af te tekenen.

Contact
J.G. Kircz
Hogeschool van Amsterdam
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
T (020) 595 1799
E j.g.kircz@hva.nl
I www.hva.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK