Kamer vraagt opheldering over ingreep Koenders

Nieuws | de redactie
17 augustus 2007 | Minister Koenders lijkt terug te schrikken voor de gevolgen van zijn eigen ingreep in de kennisprogramma’s voor de Derde Wereld die “in een vacuüm terecht dreigen te komen”, aldus de koepels. De Kamer wil ook van hem weten hoe dit zit. CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier verwijst naar de publicaties op ScienceGuide terzake en wil ook van minister Plasterk weten of “van deze op een laat tijdstip genomen maatregelen mogelijk schade voor participerende universiteiten, hogescholen en IO instellingen het gevolg kan zijn?” Daarbij vraagt zij naar de acties van de bewindslieden om deze schade te voorkomen.

Ook wil Ferrier weten wat de consequenties van de maatregelen van Koenders zijn voor studenten en instellingen in ontwikkelingslanden.

De verwarring, ook buiten Nederland, door de ingreep van Koenders heeft irritatie gewekt. De koepels melden dat hiermee reputatieschade is aangericht aan de HO- en R&D- instellingen, gelet op de betrouwbaarheid ten aanzien van meerjarige ontwikkelingsprojecten elders in de wereld.  De Nuffic meldt zijn partners dat het “does regret very much all the negative consequences of the aforementioned decisions. We apologize for the inconvenience they may have caused to you, but we trust you will understand our position.”

Koenders laat daarom nu de Nuffic alsnog de lopende programma-activiteiten verder uitvoeren.  Hij houdt niettemin vast aan het afkappen (in 2011-12) van de programma’s, maar zal pas in het najaar kunnen aangeven welk ander beleid voor de langere termijn op dit terrein geformuleerd zal worden.

De Kamervragen van vandaag luiden als volgt:

Vragen van het lid Ferrier (CDA) aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.       Kent u het bericht in ScienceGuide over de onzekerheid die is ontstaan bij potentiële studenten uit ontwikkelingslanden over de voortzetting van de onderwijsprogramma’s NFP en NPT? (artikel ScienceGuide 15 augustus 2007)

2.        Klopt het bericht dat het verplichtingen niveau NFP en NPT voor de jaren 2008 t/m 2012 gemaximeerd zal worden? Zo ja, op grond waarvan is dit besluit genomen?

3.      Wat zullen de consequenties van deze maximering zijn voor studenten en instellingen voor hoger onderwijs zowel in ontwikkelingslanden als hier?

4.      Deelt u de mening dat van deze, op een laat tijdstip genomen maatregelen mogelijk schade voor participerende universiteiten, hogescholen en IO instellingen het gevolg kan zijn? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op wat voor manier gaat u deze schade voorkomen?


In zijn Engelstalige informatiesite geeft Nuffic aan de internationale kennispartners van ons land aan wat de actuele consequenties zijn:

‘In practice this means that Nuffic will start to gradually phase out the NFP and NPT programmes. The consequences and next steps are:

NFP

-Nuffic will publish the NFP Course List 2008, application forms and the NFP Rules & Regulations 2008 on its web site, and will send out the NFP 2008 brochures shortly.

-Individual scholarship requests for master’s degree programmes and short courses, as mentioned on the NFP Course Lists for 2007 and 2008, as well as scholarship requests for PhD studies can be submitted and will be handled following the respective deadlines and procedures in 2007 and 2008. Clarification on how the NFP Course List 2009 will be composed will follow at a later stage.

-Requests for funding Refresher Courses to be carried out in 2008 can be submitted up to 1 November 2007. There will be no possibility to submit requests for implementation in 2009. Requests for Tailor-made Training Courses can still be submitted, but in due course Nuffic will have to decide to stop the intake, as funds will eventually dry up as successful tendering leads to grant awards.  A message will be sent to you on this matter in due course.

– Nuffic will continue working with the multi-year agreements. However, there is a limit to the possibility of entering into new agreements as they have to remain within the available time and budget span of 2007 – 2011. Netherlands institutions and the Royal Netherlands Embassies can proceed with recruitment, screening and selection of scholarship candidates in view of the given time frame.

NPT

-NPT will be carried out as planned and decided upon in consultation between Southern and Dutch partners, the Royal Netherlands Embassies and ourselves.

-Nuffic will continue to publish project outlines and will invite Dutch institutions and organizations to submit proposals. In view of the delay and summer holiday period, Nuffic will stretch the submission period to enable bidders to come up with good proposals without time constraints. Results of tenders that have been held back since 16 July 2007 will be made known to the bidders shortly.

-Identification of new projects will take place only if they are already included in our planning or are in the pipeline. Incidentally, new projects will be accepted, provided there are funds available and implementation will fit within the given time frame.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK