Martha van Biene – Lokale dienstverlening vanuit klantperspectief

Nieuws | de redactie
15 augustus 2007 |

Dr. Martha van Biene MLD, heeft een expertisebureau in organisatieleren. Voor arbeidsorganisaties ontwerpt zij leerinstrumenten en leersystemen. Zij adviseert en ondersteunt zorg- en welzijnorganisaties, onderwijs en educatie netwerken bij het opzetten en onderhouden van ‘Communities of Learning’ en leernetwerken. Zij heeft ruime managementervaring, ondersteunde tal van samenwerkings- en fusieprocessen en zorgvernieuwingsprojecten. Met interim-management ondersteunt zij organisaties bij algehele bedrijfsvoering en optimalisatie, implementatie van kennismanagement en het inrichten van competence centers. In zorg- en welzijnsorganisaties ontwikkelt zij met netwerkpartners – al lerende – praktische innovatieve ondersteuningsprogramma’s en besturingsconcepten, waarmee professionals nieuwe diensten en producten kunnen aanbieden aan zorgsafhankelijke mensen die zelfstandig gaan of blijven wonen in de samenleving. Sociale activering van burgers ziet zij als mogelijkheid om vorm te geven aan maatschappelijke vernieuwing. Aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doceert zij het specialisatieprogramma ‘Learning Support’. Zij studeerde HBO sociaal agogisch werk, Beleids- en Bestuurskunde aan de OU in Nijmegen. Zij behaalde de Master Learning & Development (mld) en het Euresform Certificate in Human Resource Development bij TIAS Business School. Om organisatieleren inhoud en vorm te geven heeft Martha de leermethode BIAM® ontworpen en promoveerde hierop in 2005 aan de Universiteit Utrecht met het thema ‘Wederkerig Leren’, een onderzoek naar georganiseerde leerondersteuning. In samenwerking met H2W Partenrs heeft zij de elektronische leeromgeving ‘Digitheek BIAM’ ontworpen t.b.v. voor professionals èn mensen met beperkingen. Zij is sinds november 2006 in dienst bij de hogeschool van Arnhem en Nijmegen als lector bij de Faculteit Gezondheid Gedrag en Maatschappij.


Lokale dienstverlening vanuit klantperspectief


Het lectoraat draagt bij aan het ontwikkelen van concepten voor servicewijken, waarbij zorg, wonen, welzijn, werken, onderwijs, en leefbaarheid centraal staan.

Het concept servicewijken organiseert de zorg, welzijn en ondersteuning dichtbij de burger. Er wordt op locatie dienstverlening geboden en thuis. Participatie en zeggenschap van burgers die in een wijk wonen zijn vertrekpunt bij de inrichting van een servicewijk.

Het lectoraat werkt aan vier onderzoekslijnen:

1) Het ontwerpen en invoeren van een vraaganalyse instrument, met het doel vraagpatronen te herkennen. De uitkomsten dienen als ingrediënten voor de inrichting van de servicewijk.

2) Het organiseren van ketendienstverlening vanuit een gebiedsgebonden benadering. Partners in zorg, welzijn en wonen en andere voorzieningen dienen op basis van het servicemodel hun diensten in te brengen, c.q. te organiseren. De dienstenketen moet voor de burger herkenbaar zijn.

3) Het ontwikkelen van gemaksdiensten (bevorderen van het ondernemerschap), buurt- en nabijheidsdiensten. Specifiek richt het lectoraat zich op kansengroepen: d.w.z. burgers die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt kunnen via leerervarings- plaatsen in de wijk diensten leveren, of integratie bevorderen in buurtdiensten voor allochtone vrouwen, het inschakelen bvan mensen met een psychische of verstandelijke beperking.. Zo ook de informele zorg en ondersteuning wordt onderzocht op nieuwe mogelijkheden (sociale economie).

4) Het omzetten van onderzoeksresultaten naar de beroepskolom: vmbo, mbo en hbo.

Onderzoeken welke nieuwe competenties en professionalisering nodig zijn om de dienstverlening in servicewijk kwalitatief te waarborgen.

Professionalisering van docenten en studenten binnen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en andere onderwijsinstellingen.

5) Het onderzoeken van leereffecten bij docenten en studenten bij toepassing van een Virtueel Discursief Kennisnetwerk (digitaal ontsluiten van kennis) t.b.v. het ontwikkelen van informatievaardigheden van docenten en studenten.    

Netwerk
Stichting Maat Nijmegen, de opdrachtgever voor het lectoraat, is de ‘beherende’ vennoot van CV Maat en is verantwoordelijk voor de realisatie van het vastgestelde servicewijk- beleid.

In CV Maat Nijmegen participeren 15 organisaties (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Dichterbij, de Driestroom, Mee Gelderse Poort, Oosterpoort Wooncombinaties, Pluryn Werkenrode Groep, Portaal Anrhem Nijmegen

RIBW Nijmegen & Rivierenland, Stichting Maat, Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen, Talis Woondiensten, Tandem Welzijnsorganisaties Nijmegen, Viataal, Zorggroep Zuid-Gelderland.

Er is een samenwerkingsverband met de Hoge School Utrecht m.b.t. het doen van onderzoek op het gebeid van wijkontwikkeling.

Samenwerking met de Gemeente Nijmegen vindt plaats op het gebied van de ontwikkelingen en invoering van de WMO, levensbestendig in Nijmegen.

Contact

Dr. M.A.W. Biene
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Postbus 6960
6503 GL Nijmegen

T (024) 353 0470
E martha.vanbiene@han.nl
I www.han.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK