Nieuw artikel (6)

Nieuws | de redactie
13 augustus 2007 |

De mobiliteit van mensen, kennis en kapitaal is in Europa sterk toegenomen en dit maakt het platteland enerzijds kwetsbaarder, maar kan ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling scheppen.  Dat is het centrale thema van het 22e congres van de Europese Vereniging voor Rurale Sociologie (ESRS) dat van 20 tot en met 24 augustus plaats vindt in Wageningen

 

Het congres wil onderzoeken hoe mobiliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid onderling samenhangen en invloed hebben op ruimtelijke patronen en ontwikkelingskansen voor plattelandsgebieden in Europa. Een debat over de wetenschappelijke inzichten rond plattelandsontwikkeling is belangrijk met het oog op mondiale politieke ontwikkelingen (bijvoorbeeld voor de onderhandelingen rond het wereldhandelsbeleid in het kader van de WTO, maar ook de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de Europese Unie.

Tijdens het congres worden onder meer presentaties verzorgd over de productie van biobrandstof als een van de belangrijkste controverses in de nabije toekomst in het debat over landbouw en milieu, de kwetsbaarheid van het milieu op het platteland en de rol van de EU in Oost-Europa, en de wellicht ingrijpende sociale gevolgen van klimaatverandering.

 

Organisatie

Het congres wordt georganiseerd door de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit in samenwerking met een internationaal wetenschappelijk comité o.l.v. Professor Terry Marsden van Cardiff University (Groot-Brittannië). Naast ruim 300 presentaties in 23 werkgroepen vinden er verschillende plenaire debatten plaats met bijdragen van vooraanstaande wetenschappers, waaronder prof. John Urry van Lancaster University, prof. Philip McMichael van Cornell University, prof. Alessandro Bonanno van Sam Houston University, prof. Suzan Baker en prof. Terry Marsden van Cardiff University en prof. Arthur Mol and prof. Jan Douwe van der Ploeg van Wageningen Universiteit. Tevens wordt een beleidsforum georganiseerd waarin secretaris-generaal André van der Zande van het Ministerie van LNV, internationale NGO’s en vertegenwoordigers van de Brusselse politiek met elkaar in debat gaan over landbouw- en plattelandsbeleid


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK