OCW pijnpunt in kabinet

Nieuws | de redactie
30 augustus 2007 |

De begrotingsperikelen van het kabinet lopen hoger op dan verwacht. Ingelast spoedberaad woensdagavond moest een reeks nog onopgeloste pijnpunten zien te behandelen.  Minister Plasterk moest als lid van de selecte groep ministers die onder leiding van premier Balkenende en minister Bos van Financiën hiermee belast is, in dat overleg acte de présence geven.

Een van de fundamentele vraagpunten van het kabinet is of men nu primair kiest voor de inzet van extra middelen voor salarissen en investeringen in het basis- en voortgezet onderwijs, of de toegezegde investeringen in kennis en onderzoek reeds bij het begin van de kabinetsperiode concreet gaat invullen.

Pikant is daarbij in politieke zin dat een keuze voor die eerste lijn vooral de portefeuille van CDA-staatssecretaris Van Bijsterveldt zou behartigen en de tweede lijn meer ruimte zou geven aan het op R&D en hoger onderwijs gerichte beleidsdomein van minister Plasterk zelf.

De minister moest vanwege het spoedoverleg op zeer korte termijn verstek doen gaan bij het debat over de ‘zesjescultuur’ aan de UvA. De massaal toegestroomde studenten waren er niet minder enthousiast en actief betrokken door. Van zesjescultuur was in Amsterdam op dit vlak zeker geen sprake.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK