Plezier in het werk

Nieuws | de redactie
29 augustus 2007 | Hoe zorgen we ervoor dat werknemers met meer plezier en meer motivatie aan het werk zijn? En levert ´meer plezier in het werk´ inderdaad een betere productie op? Hierover willen we met u van gedachten wisselen, tijdens een nieuwe bijeenkomst georganiseerd door het HAN Smart Business Center en het lectoraat Arbeid en Gezondheid. Op 4 oktober 2007 organiseert het HAN Smart Business Center samen met het Lectoraat 'Arbeid en Gezondheid’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegende themabijeenkomst: ‘Plezier in het werk!’


Het sturen van een bedrijf en de werknemers binnen het bedrijf op basis van ziekteverzuim is momenteel niet meer de weg die de meeste bedrijven bewandelen. Aan ziekteverzuim liggen immers zoveel factoren ten grondslag, dat het percentage ziekteverzuim niet zoveel zegt over het bedrijf. Natuurlijk zien we wat hoger ziekteverzuim bij ´vuile´ beroepen en minder ziekteverzuim bij ´schone´ beroepen, maar zo zwart–wit is het allemaal niet. In de ´schone´ beroepen is de werkdruk vaak erg hoog: en, ook al is het ziekteverzuim nu nog laag, massale burn-out kan ook daar op de loer liggen.

Employability is de term waar momenteel veel bedrijven mee aan de weg timmeren: het vermogen om de goede mensen op de goede plek te krijgen en te behouden.

Een stapje verder gaat ´enjoyability´: het vermogen om arbeidsvreugde te creëren en te ervaren. Bij het sturen op vitale mensen in een vitale organisatie, lijkt het mes aan twee kanten te snijden. Medewerkers blijven duurzaam inzetbaar, productief en vitaal, ook in een onzekere werksituatie en de werkgever heeft goede, productieve en tevreden werknemers.

Dat klinkt mooi, maar hoe zit dat nu precies? Hoe zorgen we ervoor dat werknemers met meer plezier en meer motivatie aan het werk zijn? En levert ´meer plezier in het werk´ inderdaad een betere productie op? Hierover willen we met u van gedachten wisselen, tijdens een nieuwe bijeenkomst georganiseerd door het HAN Smart Business Center en het lectoraat Arbeid en Gezondheid.

Prof. dr. Toon Taris, hoogleraar arbeidsmotivatie van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit te Nijmegen zal de bijeenkomst starten met een presentatie over werkmotivatie: welke factoren beïnvloeden arbeidsmotivatie op een positieve dan wel negatieve manier?

Hierna zal dr. ir. Lenneke Vaandrager van de Leerstoelgroep Sociologie van consumenten en huishoudens van de Universiteit Wageningen ingaan op een internationale prijs voor ´good practice´ bedrijven, de IHMQ-prijs (International Health Management Quality). Deze prijs wordt gegeven aan die bedrijven die er in slagen om op innovatieve wijze hun bedrijf én hun medewerkers vitaal te houden.

Als laatste komt dhr. Ton Rosenhart van het bedrijf Waternet uit Amsterdam aan het woord. Hem is gevraagd toe te lichten hoe dat nu ´in het echt werkt´ om mensen met meer arbeidsvreugde te laten werken. Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de valkuilen? Waternet heeft twee maal de internationale IHMQ-prijs gewonnen.

Na de drie sprekers is er tijd om in discussie te gaan over die onderwerpen die u nog graag uitgediept zou zien.

Programma:

17.00  uur

ontvangst met een broodje

17.30 uur

inleiding door lectoren Arbeid en Gezondheid (HAN)

17.40 uur

prof. dr. Toon Taris (UMCN) – Werkplezier en werkmotivatie

18.10 uur

mw. dr. ir. Lenneke Vaandrager (WU) – Goede praktijkvoorbeelden

18.40 uur

Ton Rosenhart  (Waternet /sectordirecteur drinkwater / prijswinnaar IHMQ 2007)

En hoe werkt het nu in de praktijk?

19.40 uur

forumdiscussie over maatregelen op de werkvloer om het plezier in het werk te verhogen

20.00 uur

napraten met een drankje

Locatie: HAN Campus Nijmegen

Deelname is gratis. Deelnemers van het HAN SBC hebben voorrang.

Aanmelden: via SBC@han.nl   (o.v.v. persoonsnaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres). U ontvangt van ons een bevestiging van deelname en routebeschrijving.

Voor meer informatie over deze en andere activiteiten van het HAN Smart Business Center kunt u contact opnemen met Jonathan van Deutekom (026) 365 82 33 of Marion Heine (026) 365 81 55 of bezoek de website www.han.nl/sbc


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK