Steeds meer promovendi aan Nederlandse universiteiten

Nieuws | de redactie
29 augustus 2007 | De VSNU presenteert vandaag een factsheet met nieuwe gegevens over jonge wetenschappers. Het wetenschappelijk personeel op de Nederlandse universiteiten neemt toe. De afgelopen tien jaar is tevens het aantal promoties aan de Nederlandse universiteiten fors gestegen. In 2006 rondden 3.132 wetenschappers hun proefschrift af.

Deze veelal jonge wetenschappers voldoen aan een maatschappelijke behoefte aan steeds hoger opgeleide professionals. Wel verdienen de carrièreperspectieven voor jonge wetenschappers extra aandacht, ook binnen de universiteit.


Promoties
Tussen 2000 en 2006 neemt het aantal promoties op de Nederlandse universiteiten toe van 2.360 tot 3.132.

Wetenschappelijk personeel
Een opvallende conclusie van de factsheet is verder dat de Nederlandse universiteiten in de periode tussen 1998 en 2006 meer dan 500 fte extra wetenschappelijk personeel in dienst genomen hebben. Het Ondersteunend en Beheerspersoneel vertoont over diezelfde periode een lichte daling.

Carriereperspectieven
Toch is het nog steeds lastig voor een jonge wetenschapper om binnen en buiten de universiteit carriere te maken. Een groeiend aandeel van de onderzoeksgelden wordt verdeeld via de zogenaamde tweede en derde geldstroom. Deze vaak incidentele financiering leidt ertoe dat universiteiten steeds minder eenvoudig vaste contracten voor langere tijd aan kunnen bieden. Universiteiten proberen via hun personeelsbeleid jonge wetenschappers vaker zicht te geven op een vaste aanstelling. Veel universiteiten experimenteren met succes met tenure tracks om jonge wetenschappers een loopbaanperspectief en uiteindelijk een vaste aanstelling in het vooruitzicht te stellen.

De factsheet van de VSNU vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK